Gå til innhold

- Oljeingeniører, organiser dere!

- Tøffe tider i oljebransjen gjør det viktigere enn noen gang å være fagorganisert. Det sier Jorunn Birkeland, leder av NITOs Petroleumsnettverk. 25. oktober ble hun valgt til å være medlem i NITOs hovedstyre for de kommende tre årene.

Jorunn Birkeland
Jorunn Birkeland mener spesielt flere oljeingeniører bør vurdere å organisere seg. Hun ønsker dem velkommen til NITO.

Fallende oljepris, færre oppdrag og nedbemanninger har det siste halvannet året fått konsekvenser for flere tusen mennesker som jobber innen petroleumsindustrien. - De vanskelige tidene gjør det viktigere enn noen gang å være fagorganisert, sier Jorunn Birkeland. Hun leder petroleumsnettverket i NITO.

- Det er liten tvil om at de fleste uorganiserte har fått det langt tøffere enn de som har erfarne tillitsvalgte, jurister og ordninger som er tilgjengelige når de trenger dem. Fagforeninger som NITO gjør en utrolig viktig jobb, både overfor den enkelte og på den politiske arena, mener Jorunn Birkeland.

Må beholde kompetanse

- NITO presser på overfor myndigheter og bransje for å beholde viktig kompetanse i Norge, forteller hun.

- Myndighetene må stimulere med omskoleringsmidler og målrettede jobbtiltak under denne krisen. Det er langt bedre at folk er i jobb på tiltak enn å gå unødvendig på trygd. Et klokt samfunn strekker seg langt for at alle kan bidra til fellesskapet. Samtidig vedlikeholder vi nyttig kompetanse og holder motet oppe hos de unge, sier Birkeland.

NITOs president Trond Markussen, Aker-tillitsvalgt Arnfinn Stensø og Jorunn Birkeland traff finansminister Siv Jensen i august for å diskutere krisen i oljeindustrien. NITOs representanter ga uttrykk for sin bekymring for utviklingen, og diskuterte hva som må til for å bedre situasjonen.

- NITO jobber kontinuerlig overfor Storting og regjering for å understreke alvoret i situasjonen, bidra med faktagrunnlag og foreslå tiltak for å avhjelpe situasjonen, forteller Trond Markussen. På oppfordring fra finansministeren sendte NITO i etterkant et brev med ytterligere innspill til konkrete tiltak.

Tøffere tider

Markussen vektlegger at NITO gjør sitt ytterste for å gi de medlemmene som trenger det økt trygget i deres arbeidssituasjon.

- På et kollektivt nivå vet vi at NITO har en viktig rolle i å sikre gode kollektive avtaler, skaffe midler til kompetanseutvikling og lignende. Samtidig må også hvert enkelt medlem få kjenne på tryggheten i å få juridisk hjelp, rådgiving og personlig støtte i en tøff tid.

- Når det er gode tider er det lett å tenke at det å være fagorganisert ikke er så viktig, sier Jorunn Birkeland.

- Mange ser kun gode forsikringsordninger, rimelige kurs og arrangementer. Når tidene blir tøffe viser det seg hvor viktig det er å være fagorganisert, og å ha en dyktig organisasjon i ryggen.

Publisert: Sist oppdatert: