Gå til innhold

Fagforeninger trekker seg fra Statoil-samarbeid

Alle fagforeninger og verneombud har nå trukket seg fra arbeidsgruppene som skal jobbe med effektivisering av Statoils driftsorganisasjon for sokkelen. Ledelsen har varslet et mål om at 600 stillinger skal bort.

Jorunn Birkeland og Berit S. Sandven
Jorunn Birkeland og Berit S. Sandven, NITO-tillitsvalgte i Statoil.

- Alle foreningene og verneombudstjenesten har vært tungt engasjert i arbeidsgrupper i hele vår for å utrede effektiviseringstiltak og alternativer for driftsmodell, men vi ser nå at utfallet i all hovedsak var gitt på forhånd. Vi har ikke hatt reell innflytelse på de viktigste punktene, kortene var lagt på forhånd, sier Jorunn Birkeland, NITO-tillitsvalgt i Statoil.

- På lik linje med de andre foreningene i Statoil ser NITO og Tekna det som vanskelig å fortsette i arbeidsgruppene, forteller Jorunn Birkeland. - Samarbeidsfora mellom bedriften og ansattrepresentantene skal brukes aktivt og en oppnår bedre løsninger gjennom godt samarbeid, presiserer hun.

- Men reelt samarbeid er ikke blitt ivaretatt i denne prosessen når innspillene fra arbeidstakerne gang på gang er blitt så lite hensyntatt.

Frykter for sikkerheten

Hun er bekymret for at en for lav grunnbemanning på offshoreinstallasjonene som driftes av Statoil skal gå ut over sikkerheten.

- Grunnbemanningen skal ivareta historikk, kontiniuitet, eierskap og lokalkunnskap. En solid og kompetent grunnbemanning er en nøkkel til høyt sikkerhetsnivå. De skal assistere og koordinere alle de ulike aktørene som kommer om bord fra andre avdelinger og firma. Dessuten gjennomgår organisasjonen totalt sett mange endringer på en gang som vi ennå ikke vet konsekvensen av, påpeker hun.

- Vi er fortsatt i en omstilling innen hele ingeniørmiljøet på land, samt at det parallelt pågår andre viktige prosesser, som for eksempel effektivisering innen SSU (HMS). Disse ingeniørmiljøene ivaretar vesentlige basisfunksjoner for teknisk sikkerhet og integritet på våre anlegg.

- Derfor ser ikke NITOs tillitsvalgte seg i stand til å fortsette det videre arbeidet i Driftsbemanningsprosjektet 2016-2019 ut fra en helhetsvurdering av de vilkår som nå foreligger, sier Berit S. Sandven, NITO tillitsvalgt Statoil UPN.

- Våre tillitsvalgte i de ulike arbeidsgruppene i prosjektet vil derfor ikke lenger delta i planlagte arbeidsmøter. Videre samarbeid må nå ivaretas av formelle arenaer, avslutter Sandven.

Publisert: Sist oppdatert: