Gå til innhold

Fortsatt vekst, verdiskaping og velferd

Trond Markussen er gjenvalgt som NITO-president. - Jeg vil være med videre og gå foran, løfte ingeniørenes stemme enda mer. Sammen møter vi utfordringene og ser hvordan vi bedre kan utnytte muligheter. Sats på en ingeniør så satser du på arbeidsplasser!

22.-25. oktober 2015 arrangerte NITO sin kongress. Det skjedde ved Quality Hotel Expo på Fornebu. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har 80.000 medlemmer.

- Det er alle de spennende mulighetene som ligger i det å være ingeniør som motiverer meg selv som utdannet ingeniør, sier Trond Markussen. - Alle mulighetene er knyttet mot vekst, verdiskaping og velferd. Når vi spør «mannen i gata» svarer hele åtte av ti at ingeniørkompetanse er en forutsetning for utvikling av velferdssamfunnet. Folk har forstått det! Jeg sier det også slik: Sats på en ingeniør så satser du på arbeidsplasser.

En sterkere stemme

- Jeg er glad for at NITO og NITOs medlemmer blir spurt og hørt i stadig flere sammenhenger. Vi sitter på kunnskapen, ingeniørene og teknologene i NITO deler villig kunnskap. Det er utrolig motiverende å få lov til å jobbe med engasjerte og motiverte mennesker, det er gøy når 1+1 blir mye mer enn to.

Markussen opplever at de tre siste årene som president har vært en spennende reise med NITO. - Jeg opplever at vi sammen; NITOs avdelinger, NITOs ansatte og hovedstyret, har fått til en hel del. Det er også mye spennende og utfordrende som ligger foran oss. Jeg vil gjerne være med på reisen videre. Jeg vil være med og gå foran!

Passert 80.000 medlemmer

- Som president takker jeg medlemmene for tilliten de viser oss. Antall medlemmer ved kongressen for tre år siden var 70.000, nå har NITO vokst til 80.000 medlemmer – vi må ha gjort mye riktig for å fortjene en slik medlemsvekst. Og vi har plass til flere!

- Vi er tilgjengelige

- Det er ingen tvil om at nedbemanninger og omstillinger i petroleumssektoren vil stå høyt på dagsorden også det kommende året. Vår strategi om å være tilgjengelig og løsningsfokusert gjør oss synlige og interessant for både media, politikere og medlemmer over hele landet. Både lokalt og sentralt har vi blitt flinkere til å snakke med både media og politikere, det må vi jobbe med også i kommende periode. Vi har kunnskapen og da er det viktig at vi klarer å formidle den videre!

- Dyktige bedriftsgrupper og tillitsvalgte skaper og utvikler NITO. Gjennom aktiviteten lokalt opplever medlemmene at vi bryr oss.

Ser arbeidslivet fra forskjellige vinkler

Om tidligere år i yrkeslivet forteller NITO-presidenten: - De tre siste årene som president har firmaet mitt hatt «rolige dager», det vil si jeg har ikke selv hatt oppdrag i firmaet. Jeg jobber jo egentlig som selvstendig næringsdrivende – og i den perioden jeg har vært visepresident, før jeg ble president, jobbet jeg som konsulent med fokus på ledelse og kvalitet. Jeg var da utleid til blant andre Simrad Optronics og Tomra systems for å få deres produkter kvalitets- og sikkerhetsgodkjent. Før det jobbet jeg en periode sammen med Solstad og Partners som coach for ledere under omstilling.

- Det norske arbeidslivet har vært, og er, et stort fellesskap. Gjennom mange år er det fremforhandlet avtaler mellom partene som gjør at vi i dag har gode rammevilkår som arbeidstakere. Men stadig utfordres våre rettigheter, da er det viktig ha flere å stå sammen med for å sikre også vårt fremtidige arbeidsliv. Vi vil alle være med å utvikle og bygge arbeidsplassene våre, da er det nyttig å kunne ha en stemme inn mot bedriftens beslutningstakere – alt dette oppnår man ved å være organisert i NITO.

En sterkere fagforening – enda sterkere stemme

- Gjennom NITO får man anledning til å bygge nettverk med andre ingeniører, man får lov til å være en stemme i samfunnet. Verden «går fort» framover. Det er stor utvikling og endringer på ulike fronter, mye kobles mot teknologi. Mange opplever ingeniørene som viktige for utviklingen av velferdssamfunnet. Når du er medlem i NITO kan du på en enda bedre måte påvirke og ta del i utviklingen. I NITO går vi foran, vi har kunnskapen og vi bryr oss, og det vil jeg være med å bidra til også de neste årene!

Publisert: Sist oppdatert: