Gå til innhold

Inspirerende innovasjon på Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sitt arbeid med innovasjon på arbeidsplassen er et eksempel til etterfølgelse for andre sykehus.


Hør om E-helse og det Sunnaas gjør: Samtale mellom Trond Markussen, president i NITO og Julie Dybvik, NITO konserntillitsvalgt Helse sør-øst.

NITO besøkte 7. mars sine medlemmer og enhet for Innovasjon og e-helse på Sunnaas sykehus HF. NITO fikk presentert flere spennende prosjekter og hørt deres erfaringer.

Sykehuset satser målrettet på innovasjon og har etablert en kultur for innovasjon med ledelsesforankring og rom for å feile.

En idebank, «Jobb smartere» og testbed for bedrifter, gode prosesser for oppfølging, et tett samarbeid på tvers av profesjoner, og nært samarbeid med pasienter og næringsliv, har gitt gode resultater.

NITO er opptatt av at de ansattes kompetanse må tas i bruk på en best mulig måte. Vi mener at sykehus med mange ingeniører og teknologer bør sette av tid til innovasjon for de teknologisk ansatte gjennom å etablerer arenaer for å dyrke fram gode løsninger til utfordringene sykehusene står overfor.

Deres arbeid med innovasjon på arbeidsplassen er et eksempel til etterfølgelse for andre sykehus.

Fra besøket på Sunnaas
F.v.: Trond Markussen (president NITO), Sveinung Tornås (innovasjonssjef) og Julie Dybvik (NITO konserntillitsvalgt Helse sør-øst).

Helse og teknologi

NITOs ulike politikkområder

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: