Gå til innhold

NITO skal alltid være Norges beste ingeniør- og teknologorganisasjon

- Det som motiverer meg som ingeniør er mulighetene og allsidigheten i arbeidet. Som teknolog og ingeniør har du mulighet til å utgjøre en forskjell. Det sier Kjetil Lein fra Kongsvinger. 22.-25. oktober 2015 arrangerte NITO sin kongress. Lein er valgt som medlem i hovedstyret.

Kontaktinformasjon for Kjetil Lein:95330969 / .

Lein ble 25. oktober valgt inn i NITOs hovedstyre for de neste tre årene. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har 80.000 medlemmer.

- Med ingeniørbakgrunn har du kompetanse til å delta innenfor utallige fagområder. Det er mange spennende arbeidsoppgaver som venter. Å være teknolog eller ingeniør kan nesten sies å være "poteten" blant høyere utdanning, sier Kjetil Lein. - Man kan bidra med så mangt! Du lærer å lage helhetlige løsninger, fra idé til produksjon og bruk. Det er ikke mange yrkesgrupper som får være med på en slik variasjon.

Kvalitet og helhet

Her forteller han hva som er hans fokus:

- Min hovedambisjon vil alltid være å gjøre det jeg mener er til det beste for NITO som helhet. Spesifikt er det lønn- og tariffarbeid, inkludert "arbeidsliv" som er mine fokusområder, sammen med utdanning og samferdsel/infrastruktur.

- Jeg vil bruke min kjennskap til NITO på en slik måte at vi fremdeles kan være Norges beste fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, og sørge for at NITO arbeider til beste for medlemmene. Jeg tenker særlig på kurs og opplæring, lønn, tariff og juridisk hjelp. Det innebærer også å være forberedt på å kunne flytte ressurser dit det trengs mest, sier Lein.

Sterkere team

Om ambisjoner for NITO og seg selv gjennom hovedstyret trekker Lein fram følgende:

  • Bidra til å gjøre ting sammen for slik å utvikle bedre team og god kommunikasjon. Jeg vil være talsmann for at NITOs ressurser, mål og strategier blir fulgt og brukt på best mulig måte.
  • Som FU-leder sikre medlemmene en akseptabel og god lønnsutvikling, samt være bindeledd mellom medlemmene og NITOs sentrale organer/hovedstyre.
  • Gjøre NITO mer synlig, hjelpe til med å øke forståelsen for ingeniørens viktige rolle i samfunnet.
  • Å være med i hovedstyret gir meg mulighet til å påvirke, være med der viktige beslutninger tas. Deltakelse i hovedstyret er en utmerket arena også for personlig utvikling.

Plan, bygg og parkering

Til daglig jobber Kjetil Lein i Kongsvinger kommune med teknisk forvaltning på kommunalteknisk avdeling. - Teknisk forvaltning har ansvar for plan- og byggesaker, kart og oppmålingstjenester, landbruksforvaltning og ulike oppgaver innenfor kommunalteknikk. Kommunalteknisk avdeling har ansvar for kommunalteknikk, vedlikehold av vei, parkering, utbyggingssaker innenfor samferdsel og ulike oppgaver innenfor forurensningsloven. Her trives jeg godt!

- I min jobb som teamleder for trafikk og veidrift i Kongsvinger kommune, har forvaltning av vegtrafikkloven, samt skiltforskrift, trafikk- og parkeringsregler en stor rolle. Min stilling innbefatter også at jeg er kommunens parkeringsleder, forteller Lein.

- Jeg har bestilleransvar for vedlikehold av kommunale veier. Jeg er ansvarlig for kommunens trafikksikkerhetsplaner og har også ansvar for utleie av offentlige plasser og gategrunn. I tillegg er jeg prosjektleder for brannsikring av Kongsvingers tette trehusbebyggelse.

Fiks nabolaget

Lein forteller også at han har ansvar for, og har vært med å bygge opp en kommunal internettjeneste. Gjennom "Fiks nabolaget" kan folk melde fra om mørkt gatelys, hull i veien, dårlig brøyting etc.

Alle burde vært organisert

- På et generelt grunnlag og i solidaritet, burde alle ansatte vært organisert. Det er fagorganisasjonene som har oppnådd dagens rettigheter for arbeidstakere; gode arbeidsforhold og trygt arbeidsmiljø, samt dagens tariff- og lønnsnivå.

Lein brenner spesielt for at flere skal melde seg inn i NITO. - Vi har tillitsvalgte på 1900 arbeidsplasser. Med 5000 tillitsvalgte har vi skapt landets største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer. Det betyr at vi også har de beste medlemstilbudene.

- Å være størst gir muligheter, vi blir lyttet til. Ikke bare er vi størst, men vi opererer også med de korteste kommunikasjonslinjene, noe som betyr at man kan ringe hvem man måtte ønske om hva man måtte ønske. NITO er en stor familie, og her er det plass til flere!

Publisert: Sist oppdatert: