Gå til innhold

NITO vant i Arbeidsretten

NITO fikk medhold i Arbeidsretten om at hele overenskomsten mellom NITO og NHO også gjelder for medlemmer med mastergrad.

I etterkant av forhandlingene om ny overenskomst mellom NITO og NHO i 2014 oppstod det en uenighet om NITO-medlemmer med utdanning utover bachelornivå var omfattet av to bestemmelser om lokale forhandlinger og individuell lønnsfastsettelse. Partene greide ikke å bli enige gjennom forhandlinger, saken endte til slutt i Arbeidsretten.

Arbeidsretten har 22. januar 2016 avlagt sin kjennelse. NITO fikk medhold.

Last ned dommen fra Arbeidsretten

Se NITOs sider om lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: