Gå til innhold
Offshore. Foto: Morguefile

Sikkerhet må være prioritet nr. 1

- Dødsulykken på Troll-feltet ved nyttår har ikke sluppet taket i oss. Hendelsen er også en heftig påminnelse om at kostnadskutt aldri må gå på akkord med kvalitet og sikkerhet.


Hør Jorunn Birkeland, leder av NITOs petroleumsutvalg, og NITO-president Trond Markussen, om sikkerhetsaspektet offshore.

- De etterlatte og kollegaer er med oss i tankene. Det er mange som har en tung og vanskelig tid. For NITOs medlemmer, spesielt i petroleumssektoren, har hendelsen gjort et sterkt inntrykk. Ulykken var et sjokk. Det er mange ting å ta tak i, sier NITOs president Trond Markussen. - Stikkord er bl.a. sikkerhet, kvalitet, dokumentasjon, inspeksjon og byggested for slike rigger.

Når naturkreftene tar over

Det var lille nyttårsaften det fatale skjedde. Boreriggen COSL Innovator var koblet fri fra brønnen for å «ri av stormen». Bølger på mer enn 20 meter over havflaten herjet. 17 vinduer ble knust, lugarer ble smadret, en av de ansatte omkom.

Sikkerhet er og skal alltid være prioritet nummer èn. Men hva når det ikke holder? Eller; hva betyr det egentlig i praksis at sikkerheten skal prioriteres?

Gir grunn til bekymring

- I vår verden der oljepriser, krav til effektivisering og kostnadskutt får stor oppmerksomhet må vi aldri glemme at man ikke kan gå på akkord med kvaliteten og sikkerheten understreker NITO-presidenten. - Det skal være trygt å jobbe offshore.

Han får støtte av Jorunn Birkeland som leder NITOs petroleumsutvalg. Hun jobber i Statoil og er hver eneste dag tett på slike utfordringer og bekymringer.

- God kvalitetssikring i alle prosjekter er en kjernesak for NITO, sier hun. - Vi må ha lov til å stille spørsmål ved våre muligheter til å ha den nødvendige kvalitetskontrollen underveis på prosjekter som pågår på den andre siden av kloden. Det er viktig at de som følger opp prosjekter og skal foreta kvalitetskontroll har nok kapasitet og riktig kompetanse, at de har erfaring med og kjenner forholdene på norsk sokkel.

Se også: - Oljeingeniører, organiser dere!

- Dersom rigger som skal brukes på norsk sokkel bygges i Norge har vi mye større mulighet til å følge prosjektene tett, med egne erfarne fagfolk. Hun mener også det bør vurderes om systemet for godkjenning av flyterigger er godt nok: Holder det med et godkjenningssystem basert på tillit og egendokumentasjon, slik dagens godkjenningssystem (SUT) praktiseres, eller bør stedlig inspeksjon og fysisk kontroll være obligatorisk del av godkjenningsprosessen fra Petroleumstilsynets side?

Glad for strakstiltak

Hun er glad for at det nå er gjort risikovurdering og strakstiltak ved søsterriggen til COSL Innovator. - Men det finnes 59 flyterigger som er godkjent for norsk sokkel. Alle disse må få tilsvarende risikovurdering og det må evt. gjøres nødvendige tiltak, understreker hun.

- På lengre sikt må vi også se om våre tekniske krav til flyterigger faktisk er gode nok. Er det for eksempel nye kraftige værtyper vi må ruste oss bedre for?

Viktig sak for NITO

- At oppdrag går ut av landet dreier seg ikke bare om tap av viktige arbeidsplasser og kompetanse, men også om håndtering av risiko, sier Birkeland.

- Det er derfor behov for ny grundig vurdering av politikken med utsetting av slike store byggeoppdrag og hvordan kvalitetskrav følges opp, sier Markussen. - Utfordringer rundt kvalitet og sikkerhet har man uansett hvor byggingen foregår.

Dette er en svært viktig sak for NITO. Organisasjonen avventer granskningsrapporten og vil følge nøye med på hva politikerne velger å gjøre med tanke på lovverk og tekniske krav til flyterigger som skal operere på norsk sokkel. NITO vil også følge med på hvordan det tilrettelegges for å ivareta norsk kompetanse på området.

Se NITOs politikkområde for energi og klima

Se alle NITOs politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: