Gå til innhold
Illustrasjonsforto: Toalett i ørken

Verdens toalettdag: 1/3 mangler tilfredsstillende sanitærforhold

- Det er lett å trekke på smilebåndet når man hører om verdens toalettdag. I vår moderne verden ser vi toalett og gode sanitærforhold som selvfølgeligheter. Men det er et dypt alvor bak denne FN-dagen, sier Trond Markussen, president for NITOs mange VA-ingeniører.

19. november markerer FN verdens toalettdag. Det internasjonale bildet er følgende: En tredjedel av alle mennesker - 2,5 milliarder - har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner. En milliard mangler eget toalett.

Hør NITO-presidenten snakke om verdens toalettdag på Brønsj søndag 19. november.  

Ingeniøren er hverdagshelten

Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet, sikkerhet, i tillegg til at det hindrer sosial og økonomisk utvikling.

- Det at en milliard mennesker ikke har tilgang til eget toalett er uverdig. Det finnes gode løsninger som verken er svært kostbare eller krever et avanser vann- og avløpssystem. Bill Gates har engasjert seg i et prosjekt med utvikling av forbrenningstoaletter i utviklingsland. Slik innovasjon vil endre livene til mange mennesker. Tenk bare på at det å mangle toalett medfører utrygge situasjoner for jenter og kvinner, seksuelle overgrep er mer utbredt der de må gå ut av hjemmet for å gå på do, sier Markussen.

Presidenten er stolt av ingeniørens rolle på dette området.

- VA-ingeniøren er hverdagshelten som sørger for at vi alle kan gjøre vårt fornødende, og samtidig sikrer gode systemer for ressursbruk og miljøvennlig håndtering av kloakken. Historien har vist at miljøet ikke alltid har være like godt ivaretatt, men nå står det i sentrum. Det jobbes mye med systemer for å redusere vannforbruket og etter hvert har rensingen blitt så bra at renset kloakkvann kan brukes som drikkevann, sier Markussen.

100 vannklosetter i Kristiania i 1900

Toalettets historie er lang og broket. Allerede lang tid før år 0 hadde flere samfunn avanserte toalettsystemer. Vann og avløp var en del av ingeniørkunsten den gangen. Det tok imidlertid lang tid før dette nådde Norge. Så sent som i 1900 var det bare så vidt over 100 leiligheter i Kristiania som hadde innlagt vannklosett.

- Det gikk ikke smertefritt å innføre vannkosetter i Kristiania, som Oslo het den gangen. Dotømmerne, pudrettfabrikker ("pudrett" er handelsgjødsel som består av tørre, luktsvake menneskelige ekskrementer) og gartnere lobbet iherdig for å stanse utbyggingen. De nådde heldigvis ikke fram. Vannklosett gjorde livet mer komfortabelt og det ble renere i boligene og i bakgårdene, men kloakken gikk urenset ut i elver og vann. Nederst i Akerselva var det til tider en voldsom stank, og store gassbobler fra kloakken laget rene boblebadet i elva. Å utvikle et renseanlegg var helt nødvendig, forteller Markussen.

Framtidens toaletter

Markussen peker på at neste skritt er å utvikle toaletter som minsker vannforbruket ytterligere.

- Vann er en knapp ressurs og kampen om vannet tilspisser seg rundt i verden. Dagens system bruker for mye vann, selv om toalettene nå er konstruert på en måte som gjør at vannforbruket er langt mindre enn før.

Han ser også at digitaliseringen har inntatt toalettets verden.

- Man kan kjøpe et toalett som gjør deg ren med vann, og lufttørker deg etterpå. Disse kan styres via en app og du kan ha din egen personlige innstilling på hvordan du foretrekker vask og tørk. Det spås også at toalettet i framtiden kan diagnostisere sykdom, gjennom eksempelvis å analysere avføringen. Så før du vet ordet av det banker doktoren på døra etter å ha fått meldinger fra toalettet om kritisk sykdom, smiler Markussen.

Verdens toalettdag: Vi må vise mer dovett

Publisert: Sist oppdatert: