Gå til innhold
Vi bryr oss
2015

Stort behov for internasjonal solidaritet

Med dagens flyktningsituasjon og grenseoverskridende arbeidsliv mener NITO at internasjonal solidaritet er viktigere enn noensinne. NITO jobber for å gjøre verden til et bedre sted. NITO gir nå 80.000 til Røde kors sitt flyktningarbeid og 250.000 årlig til integreringstiltak fra sitt solidaritetsfond.

Fra 22.-25. oktober 2015 var over 200 samlet til NITO-kongress på Quality Hotel Expo på Fornebu. Her ble det vedtatt en politisk uttalelse om internasjonal solidaritet.

Et bedre globalt arbeidsliv

Globalt arbeidsliv må baseres på hensynet til mennesker og miljø. Alle arbeidstakere skal ha rett til verdige og trygge arbeidsforhold og en lønn de kan leve av. Her er det langt igjen: I over halvparten av verdens stater er det forbudt å organisere seg, og i mange land er arbeidstakeres helse, miljø og sikkerhet uten betydning for arbeidsgivere og myndigheter.

Hjelp og arbeid til flyktninger

Ikke siden andre verdenskrig har Europa opplevd en så stor flyktningstrøm som den vi ser nå. NITO krever at norske og europeiske ledere jobber for å løse krisene der de oppstår.

Samtidig har vi alle et ansvar for å hjelpe mennesker i nød. Flyktninger som ankommer Norge skal så fort som mulig få anledning til å bruke sin kompetanse og arbeidskapasitet i vårt samfunn og arbeidsliv.

De ulike fagorganisasjonenes tillitsvalgte oppfordres sterkt til å bidra til å integrere nyankomne på norske arbeidsplasser.

Kongressen støttet Hovedstyrets bevilgning på én krone for hvert av våre over 80.000 medlemmer til Norges Røde Kors' arbeid for flyktningene. Delegatene anbefalte også å sette av inntil 250.000 kroner fra NITOs Solidaritetsfond til konkrete integreringstiltak i NITOs regi den neste treårsperioden. Andre organisasjoner oppfordres til lignende innsats.

Ingeniør-bistand

I samarbeid med Ingeniører uten grenser (IUG) tilbyr utdanningsinstitusjoner som Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) masteroppgaver med humanitær eller miljøverdi: «Master med mening» (MMM).

IUG sender alltid en erfaren ingeniør sammen med studentene ut i feltarbeid, så MMM bidrar til å skape norsk ingeniør-bistandskompetanse.

NITO mener at norske ingeniører bør bygge opp enda mer slik kompetanse, slik at de kan bidra ytterligere.

Norske myndigheter oppfordres til å gi utdanningsinstitusjonene midler til å finansiere MMM. I mellomtiden ga kongressen 100.000 kroner til IUGs MMM-prosjekter for 2016. NITO oppforder Tekna til å gjøre det samme.

NITO bryr seg – også internasjonalt

Solidaritet har vært en av NITOs verdier helt siden organisasjonen ble stiftet i 1936. NITOs nasjonale arbeid bygger på solidaritet mellom medlemmer, og vi ønsker at denne grunntanken skal gjenspeile seg i vårt internasjonale engasjement.

Slagordet Vi går foran, har kunnskapen og bryr oss innebærer også å bry seg utover egen organisasjon og land.

NITO vil at vi alle tar ansvar for kommende generasjoner og bidrar til en bærekraftig teknologisk utvikling!

Publisert: Sist oppdatert: