Gå til innhold
IT-illustrasjon
2015

Norge kan tømmes for IKT-arbeidsplasser

- Staten og norsk næringsliv må være sitt ansvar bevisst; behold eierskapet til fremtidige IKT-arbeidsplasser i Norge. Lederen for NITOs IKT-utvalg ser med bekymring på at IKT-oppdrag tas ut av Norge.

Overskrifter i mediene peker på at norske IT-leverandører står på stedet hvil, mens indiske selskaper i Norge vokser og får stadig flere oppdrag. - De indiske selskapene med Tata Consultancy Services og Tech Mahindra i front har innsett at det er nødvendig for dem å være fysisk tilstede, at de gjennom det enklere får oppdrag i Norge, sier Harald Stavn, leder for NITOs IKT-utvalg.

Stavn mener vi kan se en tendens til at de indiske selskapene først tar over arbeidskraft i Norge (outsourcing), men at de etter hvert flytter oppgaver til India (offshoring). - Det betyr at Norge tømmes for IKT-arbeidsplasser både i dag og i framtiden, sier Stavn.

Eierskap avgjørende

Han mener staten og norsk næringsliv ikke er nok på banen med tanke på å beholde eierskap til fremtidige IKT-arbeidsplasser. - Staten har avgjørende eierposisjon i flere selskaper som er storbrukere av IKT, og bør derfor bidra til å bygge opp Norge som IKT-nasjon. De må ivareta IKT-arbeidsplassene og ikke la virksomhetene prioritere å tenke kortsiktig profitt, sier Stavn.

- Man kan stille spørsmål ved om staten utviser nok oppmerksomhet på å utøve sitt eierskap i næringslivet. Vi mister norsk IKT-kompetanse, vi ser at den forsvinner ut. Om vi skulle oppleve at oppgaver flyttes hjem til Norge en gang i framtiden risikerer vi at det er for få her med relevant utdanning. Dagens ungdom tar ikke en utdanning hvor det ikke er jobb å få når man er ferdig, sier Stavn.

- Ofte viser det seg at norske IT-leverandører er for små til å påta seg oppdrag for de store internasjonale selskapene, dermed blir det heller ingen vekst. Slik blir det vanskelig å konkurrere med de store internasjonale aktørene. Det gjør at de norske aktørene taper i konkurransen.

Lagring – et viktig mulighetsrom

- Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Norske IT-selskaper må kjenne sin besøkelsestid og etablere lagring av skytjenester i tillegg til drift og vedlikehold og utvikling av IT-systemer, sier Stavn. - Dette er et mulighetsrom, et område med vekstpotensiale, og det har et viktig sikkerhetsperspektiv også.

- For å fortsatt henge med i kompetanseutvikling og å kunne tilby relevante IKT-jobber i framtiden, må vi sikre utvikling av IKT-kompetanse i Norge, sier han.

NITO har på sin kongress vedtatt følgende om norsk offshoring av IKT:

  • Norske leverandører av datasentre for lagring må benyttes der de kan konkurrere på pris og kvalitet sammenlignet med utenlandske aktører.
  • Det må innføres en offentlig godkjenningsordning av offshoring for eksempel gjennom Datatilsynet.
  • De reelle og totale kostnadene ved offshoring versus fortsatt bruk av arbeidskraft i Norge må utredes.
  • Offshoring må skje på en trygg og sikker måte.

Les mer om NITOs IKT-politikk

Publisert: Sist oppdatert: