Gå til innhold
Dørklinke
2015

- Et nei til obligatorisk boligsalgsrapport er tragisk for forbrukerne

Justiskomiteen vil ikke ha obligatorisk boligsalgsrapport. - Dette er tragisk for forbrukerne, sier Espen Fuglesang. Han organiserer takstmennene i NITO Takst og mener at en obligatorisk boligsalgsrapport ville bidra til en tryggere handel.

Det finnes få regulerte tiltak for å sikre en trygg bolighandel, og NITO Takst mener myndighetene må ta ansvar. Avhendingsloven er til dels vag, uklar og lite konkret på flere områder.

NITO Takst trekker fram tre momenter som kan bidra til å redusere konfliktnivået:

 1. Det må stilles krav til selgers opplysningsplikt ved salg
  Avhendingsloven bør konkretisere hvilke opplysninger selger skal gi. NITO Takst foreslår en tilsvarende opplisting som i eiendomsmeglingslovens paragraf 6-7. I avhendingsloven bør det også stilles krav om at selger skal fremlegge en tilstandsrapport, basert på NS 3600, utført av en sentralgodkjent takstmann.

 2. Takstbransjens kompetansekrav må reguleres for å sikre kvaliteten i tjenestene
  Boligene er ulike og komplekse. De fleste norske boliger er over 30 år gamle og mange har omfattende vedlikeholds- og oppgraderingsbehov. Årlig pusses det opp for rundt 26 milliarder kroner. En del arbeid utføres på egenhånd og ved ufaglært arbeidskraft. Dette medfører svært mange alvorlige byggefeil, og disse avdekkes gjerne ikke før etter at boligen er solgt. Det er ingen lettvinte løsninger som kan synliggjøre boligens reelle tilstand. 

  NITO Takst mener tilstandsrapporter er et egnet verktøy for å sikre grundig og objektiv informasjon om boligens tilstand ved salg. For å sikre kvaliteten i tjenestene, må det stilles krav til takstbransjens kompetanse. Meglerbransjen er tidligere blitt regulert, og vi ser at dette har bidratt til økt profesjonalitet

  Vi foreslår at sentralgodkjenningen i plan- og bygningsloven benyttes for å regulere takstbransjen. Da kan man samtidig stille krav i avhendingsloven om at sentralgodkjente takstmenn skal benyttes til å utføre tilstandsrapporter.

  Takstbransjen selv står for en god del reklamasjoner som følge av feilinformasjon i dagens takstrapporter. I regjeringens boligstrategi foreslås strengere krav til takstbransjen, ved å overføre ansvaret for eventuelle feil til takstmenn. NITO Takst er positiv til forslaget, og har et sterkt ønske om å bidra til utformingen av regelverket. Takstbransjen ønsker ikke å være en kilde til konflikt.

 3. Kjøpers undersøkelsesplikt må tydeliggjøres
  NITO Takst foreslår to endringer i avhendingsloven:
  - Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav om forhold som er opplyst i salgsdokumentasjonen.
  - Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav for naturlig elde og slitasje.

Regelverk må skjerpes

- Det er viktig og riktig at lovverket skjerpes. Disse endringene bør skje raskt siden boligmarkedet ikke fungerer godt nok. Verken forbruker, bransjen eller samfunnet er tjent med dagens konfliktnivå. Profesjonelle tilstandsrapporter er en del av løsningen, sier Espen Fuglesang.

Lovendring ikke nødvendig mener justiskomiteen

Flertallet i Justiskomiteen mener på sin side at det er etablert så mye god rettspraksis at de anser revisjon av avhendingsloven som lite nødvendig.

Flertallet i Justiskomiteen mener at problemet med mange tvister kan løses på andre måter enn gjennom ny lovgivning. De mener også en obligatorisk boligsalgsrapport vil være et fordyrende ledd i eiendomsomsetningen.

Vil sikre forbrukerne

- Nå vil vi jobbe aktivt videre for å regulere takstbransjen, forteller Fuglesang.

- Alle kan i prinsippet kalle seg takstmann i dag da dette ikke er en beskyttet tittel. Det er også ulik kvalitet i takstutdanningen hos flere aktører i markedet. Vi mener det er viktig å regulere og fastsette et minimumskrav for kompetanse for de som skal utføre taksering av fast eiendom, dette for å sikre kvalitet mot forbrukerne, sier Fuglesang.

Prosessen fortsetter

En av de som har jobbet iherdig for nødvendige endringer i avhendingsloven og økt bruk av boligsalgsrapport og som har vært enig med NITO Takst sitt syn er Arbeiderpartipolitiker Stine Renate Håheim. Hun har fått viktig faktagrunnlag fra NITO Takst.

- Vi fikk dessverre ikke flertall for vårt forslag, konstaterer hun. - Men det er likevel noen positive ting å ta med seg. Både Venstre og KrF uttrykte stor sympati for vårt forslag, og ville ikke utelukke at de mente det var det rette. Men de fremmet heller et forslag om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med tiltak for å bedre bolighandelen, det betyr at prosessen fortsetter. Og vi er selvfølgelig rede til å bidra konstruktivt inn i det arbeidet.

Håheim takker for all hjelp og støtte fra NITO. Hun er glad for at det ble en grundig debatt. - Det er mange politikere som har lært mye om bolighandel de siste månedene, sier hun.

Se NITOs politikkområde Bolig og takst

Lær mer om NITO Takst

Publisert: Sist oppdatert: