Gå til innhold
Luca Visentini, ETUC General Secretary, ETUC
Luca Visentini, ETUC General Secretary, ETUC
2015

Bidra til integrering på arbeidsplassen

18. desember er det den internasjonale dagen for emigranter og flyktninger. Europeisk fagbevegelse lover å bidra til integrering på arbeidsplassene.

På den internasjonale dagen for emigranter og flyktninger samler representanter fra europeisk fagbevegelse seg for å diskutere og utveksle erfaringer og ideer til hvordan man best kan mestre flyktningkrisen i Europa.

18. desember #InternationalMigrantsDay

Konferansen gir tydelige signaler om at europeisk fagbevegelse er solidariske og vil bidra aktivt til en god integreringspolitikk.

- I et brev til EUs president Jean-Claude Juncker lover fagforeningene å bidra til integrering der de er sterkest, nemlig ute på arbeidsplassene. Dette er helt i tråd med det NITOs kongress uttrykte tidligere i høst, sier NITOs president Trond Markussen (bildet under).

Ressurs for Norge

Trond Markussen- NITO er opptatt av at flyktninger til Norge skal tas imot på en god måte, og at de så snart som mulig gis mulighet til å benytte sine ferdigheter, kompetanse og arbeidskapasitet i det norske samfunnet og i norsk arbeidsliv. Vi mener også at tillitsvalgte i norske fagorganisasjoner er en viktig ressurs som kan bidra til god integrering på norske arbeidsplasser, fortsetter Markussen.

I tillegg til å signalisere at de ønsker å ta ansvar på sitt område, etterlyser europeiske fagforeninger økte investeringer i offentlige tjenester for å kunne møte flyktningenes behov og gi lokale myndigheter mulighet til å håndtere sine nye utfordringer.

Videre poengteres verdien av kollektive forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner når flyktninger skal integreres i arbeidslivet. I denne situasjonen er det viktig å forsikre lokale arbeidstakere om at eksisterende lønns- og arbeidsforhold ikke vil bli undergravet som følge av integrering av flyktninger.

Relatert:

ETUC: Trade unions inclusion refugees

ETUC deplores Council's failure to address scale of refugee crisis

Industry All Global Union

Publisert: Sist oppdatert: