Gå til innhold
Illustrasjon sluttpakke
2015

Fått sluttpakke? Tenk godt igjennom hva du gjør

- Vi opplever et stramt arbeidsmarked. Er du en av de som nå har fått tilbud om sluttpakke må du tenke nøye igjennom hva du velger å gjøre, sier president i NITO, Trond Markussen.

Statoil er blant mange bedrifter som nedbemanner. Siden 2013 har Statoil kuttet over 1300 faste ansatte og 1000 eksterne konsulenter. Statoil skal kutte bemanningen med inntil 1500 ansatte i løpet av 2016. Nå har selskapet gått bredt ut og tilbyr sluttpakke til alle faste ansatte. Fristen går ut 25. januar.

I tenkeboksen

De ansatte i Statoil er i tenkeboksen. De vurderer ut fra størrelse og innhold i pakken, ut fra egen situasjon, sin kompetanse og sine forpliktelser. Pensjonseksperter advarer dessuten mot at sluttpakkene også kan være en pensjonsfelle for de som vurderer avtalefestet pensjon (Afp),  ifølge Dagens Næringsliv. 

- Trond MarkussenVi føler med de mange som nå opplever dette som en uklar situasjon, sier NITO-presidenten (bildet). - Har du fått tilbud om sluttpakke, så må du tenke nøye gjennom situasjonen din. Vær grundig! Det kan være vanskelig å være klar på hva du bør velge. Ikke takk automatisk ja, selv om du skulle føle at sluttpakken er lukrativ med en gang.

- Selv om det kan virke som at en sluttpakke er en god ordning nå, vil ikke nødvendigvis situasjonen bli bedre i et lengre perspektiv. Ta forbehold! Tenk godt igjennom hva du gjør, og søk råd hvis du er usikker, sier Markussen.

Som NITO-medlem får du hjelpen du trenger

En gylden mulighet

- Men dette kan også være tilfellet, muligheten du har ventet på, at det faktisk er det rette tidspunktet. Går du og bærer på en god idè, kanskje har du lenge tenkt at du vil starte for deg selv, ja så kan dette være startpunktet. – Men igjen, tenk godt igjennom hva du gjør.

- Det er et strammere arbeidsmarked enn på lenge, men det finnes fortsatt ledige ingeniørstillinger. Har du rett kompetanse, eller om du og en annen virksomhet er klar for en omstilling, så kan det være muligheter også i andre bransjer. Vær åpen for en ny hverdag.

- Sjekk også hva som står i avtalen din. Vær obs på de juridiske bindingene og reglene rundt dagpenger, sier Markussen. - Våre jurister i NITO vil kunne gi deg råd, se mer informasjon på våre nettsider.

Dagpenger

Vi minner om at i den perioden man mottar lønn fra arbeidsgiver, har man ikke krav på dagpenger. Dersom lønn etter sluttavtalen utbetales som et engangsbeløp, regner NAV ut hvor lenge dette beløpet dekker lønnsbortfallet. I denne perioden ytes ikke dagpenger. En arbeidstaker som slutter frivillig, eller blir sagt opp på grunn av eget forhold, har ikke krav på dagpenger før etter en såkalt forlenget ventetid på åtte uker (karantene). Denne ventetiden begynner først å løpe fra det tidspunktet man normalt ville ha rett til dagpenger.

Dersom man aksepterer en sluttavtale, kan man unngå forlenget ventetid dersom arbeidsgiver bekrefter at avtalen ble inngått som et alternativ til oppsigelse ifm. omorganisering, overtallighet eller nedbemanning.


Se NITO Innsikt: Nebemanninger - slik forholder jeg meg.

Se våre juristers råd og informasjon omkring sluttavtaler

Omstilling, nebemanning, permittering og oppsigelse

Se NITOs nettsider om lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: