Gå til innhold
Troll A. Illustrasjonsfoto: Harald Pettersen / Statoil
Illustrasjonsfoto: Harald Pettersen / Statoil
2015

Sykehusene våre bør se til Nordsjøen

74 prosent av den norske befolkningen mener at omsorgssektoren bør ta i bruk ny velferdsteknologi. Men helsesektoren mangler ingeniører, uten dem er det umulig å satse på velferdsteknologi.

Innlegg av Trond Markussen (bildet), president i NITO:

Trond MarkussenAt nordmenn ønsker mer velferdsteknologi i omsorgssektoren er godt nytt for helse- og omsorgsminister Bent Høie. I slutten av november la han fram regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan med sju satsingsområder. Her identifiseres mangelen på kompetanse som en av hovedutfordringene helsetjenesten står overfor.

Dersom arbeidet organiseres på samme måte som i dag, vil det være behov for mer enn 40.000 flere helsearbeidere i 2040.

Høies hovedutfordring framover blir å skaffe nok folk med riktig kompetanse i helsetjenesten.

Velferdsteknologi er ikke noe frikort

Løsningen krever nytenkning, blant annet satsing på velferdsteknologi. Dette er et fagfelt NITO og ingeniørene kan mye om og som folk flest tydeligvis ser nytten av.

Da vi i vår fikk TNS Gallup til å spørre innbyggerne om synet på ny velferdsteknologi, svarte altså hele 74 prosent av befolkningen vår at det bør omsorgssektoren satse på. Velferdsteknologi er likevel ikke noe frikort for myndighetene til å bytte ut de varme hendene på sykehusene med teknologiske hjelpemidler, men svaret tyder på at nordmenn er positivt innstilt til å se på nye effektive og gode løsninger for helse-Norge.

Hvordan møte bemanningsutfordringen?

Dessverre er det et stort skjær i sjøen: Helsesektoren mangler ingeniører, og uten dem er det umulig å satse på velferdsteknologi. Det er bra at ingeniørmangelen i helsevesenet er identifisert og erkjent i Høies plan, men NITO savner tydeligere tanker rundt hvordan bemanningsutfordringen kan løses.

Søk etter ingeniører

Jeg oppfordrer ledelsen i statlige og kommunale helseinstitusjoner til å søke etter ingeniører og teknologer fra oljenæringen. Den siste tiden har mange ingeniører mistet jobben her, og det er folk med solid kompetanse på en rekke felt som helsevesenet har behov for: Bioingeniører, IKT-ingeniører, automasjonsingeniører, elektronikkingeniører og så videre.

I fjor hørte vi en historie om hvordan Haukeland sykehus i Bergen opplevde økt søkning til tekniske stillinger. Når Haukeland har skjønt at det nå er mulig å skaffe seg god ingeniørkompetanse fra oljesektoren, burde resten av sykehus-Norge følge etter. Til befolkningen og pasientenes beste.

Trond Markussen
President i NITO

Publisert: Sist oppdatert: