Gå til innhold
Ingeniørjenter i arbeid.
2015

10 råd skal hindre kommunekrise

71 prosent av kommunene sliter med å skaffe seg ingeniørkompetanse. Lederne for fire studentorganisasjoner gir klare råd til kommunene om hvordan sikre helt nødvendig kompetanse.

Statistisk sentralbyrå sine framskrivinger viser at Norge i 2025 vil mangle rundt 40000 lærere, 35000 pleie- og omsorgsarbeidere og rundt 3000 sivilingeniører.

En undersøkelse utført av NITO viser at under tre prosent av ingeniørstudentene ser for seg en karriere i kommunen.

Må sikre god rekruttering

Studentorganisasjonene NITO Studentene, NSF Student, Tekna Student og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet står sammen om ti punkter de mener vil sikre god rekruttering til landets kommuner, og hindre en potensiell kommunekrise.

Studentenes 10 råd

  1. Kommunene må styrke rådgivningstjenesten i grunnopplæringen
  2. Kommunene må bli flinkere til å profilere seg selv
  3. Kommunene må styrke det faglige miljøet
  4. Kommunene må utvise tillit til profesjonsutøverne
  5. Kommunene må bemanne i forhold til det reelle kompetansebehovet
  6. Kommunene må sikre at kompetansen utvikles og beholdes der de store oppgavene innen helse, utdanning og infrastruktur skal løses
  7. Kommunene må prioritere de økonomiske midlene slik at velferdstilbudene opprettholdes
  8. Kommunene må utvikle et samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å rekruttere relevant arbeidskraft
  9. Kommunene må jobbe aktivt for å bedre kjønnsbalansen innenfor yrker med veldig ujevn kjønnsbalanse
  10. Kommunene må gi alle nyutdannede og nytilsatte veiledningsordninger som sikrer god overgang fra utdanning

Ikke grått og kjedelig i kommunene


Omal Gamal, leder for NITO Studentene, er blant de som jobber for at flere ingeniører skal finne seg jobber i kommunene og slik være med og løse viktige samfunnsutfordringer.

- Mange ser på en jobb i kommunen som grå og kjedelig. De tror det bare dreier seg om en masse papirarbeid. Slike fordommer må kommunen ta ansvar for å ta livet av, uttaler Omal Gamal, leder for NITO Studentene i Aftenposten 24. september.

- Kommunene må sørge for å vise fram de godene man har når man er ansatt hos dem. For det er ikke grått og kjedelig, sier han. - I kommunen jobber du for samfunnet og løser de store samfunnsutfordringene.

Aftenposten: Mange tror det er kjedelig å jobbe i kommunen

Bli studentmedlem i NITO

Publisert: Sist oppdatert: