Gå til innhold
Siv Ulstein, leder av NOiF, og president i NITO, Trond Markussen. De skrev under fusjonsavtalen 16. oktober.
Siv Ulstein, leder av NOiF, og president i NITO, Trond Markussen. De skrev under fusjonsavtalen 16. oktober 2015.
2016

- Ortopediingeniører, velkommen til NITO!

Norske ortopediingeniørers forening (NOiF) har fusjonert med NITO. - Vi mener ortopediingeniørene hører naturlig hjemme hos NITO, sier NITO-president Trond Markussen. - Vi vil ivareta også denne viktige gruppens interesser. NITO har fokus på kvalitet og nye løsninger innen helsesektoren!

NITOs hovedstyre sa 15. september 2015 ja til fusjon, det samme gjorde generalforsamlingen til NOiF. Med ortopediingeniørene på laget er NITO blitt enda litt større. Fusjonen ble en realitet fra 1. januar 2016. Endelig avtale ble underskrevet 16. oktober.

- Vi kommer inn som et eget fagnettverk under NITO. Dette er noe vi ser veldig fram til. Det blir spennende for oss, slik kan vi jobbe enda mer med fag og mer i samarbeid med NITO, sier Siv Ulstein, leder av NOiF.

Norske Ortopediingeniørers Forening har vært en forening drevet på frivillig basis. NOiF er ingen fagforening, men driver i hovedsak med faglige spørsmål. Foreningen har i dag i underkant av 200 medlemmer.

Dette er ortopediingeniører som hovedsakelig arbeider ved ortopediske virksomheter og ortopeditekniske sentre over hele landet.

Glad for å samarbeide

NITO oppretter nå fagnettverket NITO Ortopedi som i stor grad vil videreføre det arbeidet som NOiF har drevet. Ved etableringen vil NOiFs styre lede dette fagnettverket.

- Vi er glad for at NOiF er blitt en del av NITO. Alt skal nå være lagt til rette for at flere ortopediingeniører kan melde seg inn i NITO og nyte godt av alle våre medlemsfordeler.
Trond Markussen

Bli medlem i NITO og ta del i medlemsfordelene!

Gir en bedre hverdag

En ortopediingeniør tar mål til og tilpasser ortopediske hjelpemidler til mennesker som har en sykdom eller skade i muskel-/skjelettsystemet. Ortopediingeniørens arbeid er en viktig del av rehabiliteringen.

I arbeidet med konstruksjon og fremstilling av ortopediske hjelpemidler samarbeider ortopediingeniøren med ortopediteknikere. Ortopediteknikeren og ortopediingeniøren er gjensidig avhengig av hverandre. For et godt resultat kreves det et godt samarbeid.

 
Siv Ulstein (t.v.), leder av NOiF, har her mottatt blomsterhilsen fra NITO ved direktør for forhandling og arbeidsliv, Siri Røine.

Ortopediillustrasjon

Ilustrasjon: noif.no

Se NITOs fagmiljøer

Publisert: Sist oppdatert: