Gå til innhold
Helsinki
Illustrasjonsfoto: Helsinki
2016

Bekymret for finske rettigheter

Finlands regjering vil fjerne feriedager, svekke sykelønnen og redusere overtidsbetalingen. NITO har engasjert seg i saken og ber arbeidsminister Anniken Hauglie om å ta en alvorsprat med sin finske kollega.

Innlegg av NITOs president, Trond Markussen (Klassekampen 08.01.16):

Det har heldigvis skjedd mye siden begynnelsen av nittenhundretallet, ikke minst her i Norden. Det er derfor svært oppsiktsvekkende at man i 2016 ikke trenger å gå lenger enn til Finland for å finne et land hvor arbeidstakernes rettigheter nå er under så mye press at de mottar støtteerklæringer fra fagforeninger i hele verden inkludert Botswana.

Foreslår færre feriedager

Den finske regjeringen har kommet med et forslag som innebærer konkrete svekkelser av både lovbestemte og tariffestede rettigheter.

Lovforslaget som er til behandling innebærer både bortfall av feriedager, en svekket sykelønnsordning og reduksjon i prosentsatser for overtidsbetaling, for å nevne noe.

Forslaget innebærer også at fagforeningene ikke tillates å forhandle frem bedre ordninger, og er dermed i strid med internasjonale avtaler og forpliktelser (ILO og EU) som Finland har inngått, blant annet retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger.

NITO har PROTESTERT

NITO har gjennom den nordiske organisasjonen for industriansatte protestert til Finlands statsminister Juha Sipilä.

Forslaget er det alvorligste angrepet på faglige rettigheter i Norden noensinne.

Det er beint frem skremmende og ikke forenlig med nordiske arbeidslivsmodeller basert på medbestemmelse og demokratiske prosesser.

Det gjenstår å se om forslaget vil gå gjennom i den finske riksdagen, og vi må støtte de finske fagforeningene så godt vi kan.

Ber vår egen minister om å ta grep

Derfor ønsker jeg å starte 2016 med å oppfordre vår nye arbeidsminister Anniken Hauglie til å ta en alvorsprat med sin finske kollega.

Ved inngangen til et nytt år, som utvilsomt også vil bli krevende for deler av norsk arbeidsliv, må vi i fellesskap ta vare på demokrati og trepartssamarbeid. Det er grunnlaget for at de nordiske landene scorer på topp i det meste fra produktivitet og velferdsordninger, til helse og økonomisk konkurransekraft.

Trond Markussen

Trond Markussen
President NITO

Se NITOs sider om lønn og arbeidsliv

NITOs politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: