Gå til innhold
2016

Robotene kommer – spillereglene endres

- Roboter tar over. Vi må tenke nytt for å takle dem. Vil vi sikre norsk verdiskaping gjennom digitalisering og automatisering må det tas grep nå, sier Harald Stavn, leder av NITOs fagutvalg for IKT.

Robot- Automatisering er ikke noe vi kan se bort ifra. Vi må ha strategier som legger til rette for at også norske selskaper kan vokse seg store og digitalisere Norge. Det er avgjørende at toppledere er sitt digitale ansvar bevisst, sier Harald Stavn.

Også NHO mener farten på digitalisering og automatisering vil øke. I oppspill til sin årskonferanse er de klar på at teknologi vil kunne erstatte menneskelig arbeidskraft i yrker hvor dette så langt har vært utenkelig. Hva skjer når enda mer intelligente roboter, sensorer, 3D-printing og kognitiv computing inntar norsk arbeidsliv?

Fra prat til praksis

- For Ingeniørene handler det om å gå fra prat til praksis. Det har blitt snakket om kunnskapssamfunnet i en årrekke. Spørsmålet er om vi har riktig innhold i begrepet kunnskapssamfunn.

- Kunnskapssamfunnet er ikke nødvendigvis et samfunn med bare kunnskap, men også et samfunn der det er vilje og evne til å omsette kunnskap til nye løsninger.

- Jeg frykter at dersom vi ikke handler så blir vi stående å se på at store utenlandske selskap endrer spillereglene i norsk arbeidsliv, sier Stavn.

Toppene trenger større teknologiforståelse

- Manglende handlekraft bunner i for lav forståelse for teknologi blant beslutningstakere. Det går utover forvaltning av kunnskapsmiljøer og nødvendig langsiktighet, sier Stavn. Han henviser til teknologikunnskap i lederposisjoner og spør: Er det kortsiktig profitt-tenkende økonomer i toppledelsen det vi trenger når landet skal digitaliseres?

- Vi ser stadig oftere at man for å spare kostnader foretar offshoring av teknologiutvikling. Kjernekompetansen til mange bedrifter vil i framtiden være IT. Da er det skummelt at man tror det vil lønne seg på lang sikt å ta dette ut av egen virksomhet, advarer Stavn.

- Vi må minne oss selv på det viktige ansvaret man har i å forvalte kunnskapen til de ansatte. Evnen til å lære på arbeidsplassen vil bli svært viktig i framtida. Da må vi ha gode løsninger for at ansatte kan bruke arbeidstiden til dette, sier Stavn.

Som små mygg å regne...

- I Norge har vi ikke klart å skape store IT-aktører. Her har vi mange små som bare blir som mygg i det globale bildet. Det norske markedet for digitalisering, særlig kommuner, fylkeskommuner og innenfor helse, ligger åpent for store utenlandske IKT-aktører, mener Stavn.

- De utenlandske aktørene har i Norge god tilgang på ledig ingeniørkompetanse fra oljeindustrien og i et land som bare så vidt har kommet i gang med digitaliseringen er det også god tilgang på kapitalsterke kunder. Det er en drøm for de store selskapene; de kan komme inn å plukke lavthengende frukt.

Mer sikker bruk av nettskyen

- Utenlandskeide aktører er ikke negativt i seg selv, men de må konkurrere på like betingelser som de norskeide selskapene, blant annet gjennom partssamarbeid og organisering.

Stavn mener at vår utfordring er å bygge skala og størrelse i norske selskap så de også kan betjene store internasjonale selskap fra Norge. Da kan de konkurrere ut de utenlandskeide selskapene gjennom kompetanse, sikkerhetstenkning og effektivitet.

NITOs politikkområde IKT

NITOs politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: