Gå til innhold
2016

Nasjonal sikkerhetsmåned: Er du sikret? Hvor er skyen din?

Mobiltelefonen har blitt fjernkontrollen til våre liv, og vi er på nett 24/7. Er du klar over hvilke spor du legger igjen og hva de kan misbrukes til? Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. Gå inn på sikkert.no og finn ut hvordan du blir sikker du også.


Video fra European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) illustrerer hvordan vi legger igjen informasjonen og pengene dine. Les mer på sikkert.no.

NITO er svært opptatt av datasikkerhet og problemstillinger knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Våre medlemmer støter på utfordringer relatert til datasikkerhet hver eneste dag, både på jobb og privat.

Skal bli mer bevisst om informasjonssikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmåned gjennomføres i oktober 2016 for 6. gang i Norge. Kampanjen koordineres og drives av det uavhengige ekspertorganet Norsk senter for Informasjonssikring (NorSIS).

Alle land i Europa oppfordres til å arrangere sikkerhetsmåned i sine respektive land, men Norge utmerker seg med både omfang og gjennomføringsevne.

NorSIS fokuserer på tiltak sammen med næringslivet, myndigheter og det offentlige som bidrar til et felles løft for et tryggere og mer motstandsdyktig digitalisert Norge. Blant annet tilbys opplæringsmateriell for ansatte i bedrifter, bevisstgjøringstiltak og trusselrapporter.

Flere må vite mer om cyber-sikkerhet

Det er behov for kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til cyber-sikkerhet i alle samfunnslag. NorSIS mener at åpenhet om hendelser innen cyberkriminalitet, samarbeid og deltakelse i tverrfaglige arenaer for å utveksle kunnskap er nødvendig for å bidra til et trygt og robust samfunn som nyter godt av de gevinster digitaliseringen gir.

NITO er opptatt av sikkerhet for våre medlemmer, vise samfunnsansvar og håper alle våre medlemmer ønsker å øke sin kompetanse på informasjonssikkerhet.

Nettsidene sikkert.no gir oversikt over foredrag og arrangementer. Her finnes det flere ressurser, bl.a. en opplæringspakke.

Aktuelle NITO-arrangementer

NITO har flere arrangementer som er aktuelle i denne sammenheng:

19. okt.: Temamøte: Hvordan skal du bli overvåket? (Oslo)

2. nov.: Informasjonssikkerhet - like vanskelig etter 25 år? (Ålesund)

3. nov.: Informasjonssikkerhet - like vanskelig etter 25 år? (Kristiansund)

NITO er støttespiller for NorSIS og sikkerhetsmåneden.

Gå til sikkert.no

Informasjonssikkerhet i hverdagen

NorSIS jobber for at informasjonssikkerhet skal bli en naturlig del av hverdagen gjennom å:

  • Bevisstgjøre om trusler og sårbarheter
  • Opplyse om konkrete tiltak gjennom nyheter, råd og veiledninger
  • Påvirke til gode holdninger innen informasjonssikkerhet

Bli medlem av NITO IKT

Publisert: Sist oppdatert: