Gå til innhold
Norge må investere i kritisk IKT-kompetanse nå! Foto: Tom Haga
2016

- Norge må investere i kritisk IKT-kompetanse nå!

IT-bransjen har for første gang i historien samlet seg om felles krav til statsbudsjettet 2017. - Å satse helhjertet på rekruttering fra grunnskole til høyere utdanning, er noe av det viktigste grepet regjeringen kan gjøre, sier Trond Markussen, president i NITO.

Hele verdikjeden bestående av arbeidstakerorganisasjonene NITO og Tekna, arbeidsgiverorganisasjonen Abelia, samt IT-bransjens interesseorganisasjon IKT-Norge, fremmer tre krav som må på plass for å styrke nasjonens IKT-kompetanse for fremtiden.

Organisasjonenes krav

1. For å øke den digitale kompetanse i samfunnet krever organisasjonene at:

  • Koding/programmering må bli obligatorisk i skolen, og innføres fortløpende fra førsteklasse

2. For å øke antallet IKT-utdannede krever vi:

  • flere studieplasser innen IKT (1000)
  • finansieringskategoriene for teknologi og IKT-fagene løftes (fra dagens E til D med mål om ytterligere løft på sikt)

3. For å forberede oss på det framtidige kompetansebehovet krever vi at:

  • Stortinget ber Regjeringen lage en kartlegging av arbeidskraftbehov og en strategi for å heve kompetansen blant arbeidstakerne og i utdanningssystemet til det nivået som trengs i det digitale samfunnet.

IKT muliggjør innovasjon

For å leve av kunnskap må vi ha en høyt utdannet befolkning med relevant fagkompetanse. IKT-fag er spesielt viktig fordi teknologi muliggjør nødvendig innovasjon og fornying på alle samfunnsområder. Vår evne til å utnytte ny IKT avgjør om vi får til omstilling, nye tjenester og utvikling av nye fremtidsrettede næringer.

- Det har lenge vært velkjent at Norge har stort behov for folk med IKT bakgrunn. Å satse helhjertet på rekruttering fra grunnskole til høyere utdanning, er noe av det viktigste grepet regjeringen kan gjøre. Disse tiltakene vil gi både kortisiktig og langsiktig gevinst for å øke rekrutteringen, sier Trond Markussen

- Norge har et veldig godt utgangspunkt, men internasjonale rangeringer viser at vi sakker akterut i digitalisering. Å investere digitale ferdigheter hos barn, studenter, arbeidstakere og toppledere er både avgjørende for den enkelte og for vår evne til omstilling, næringsutvikling og til å møte store samfunnsutfordringer innen f.eks. helse og klima. Det er overhodet ingen tvil om at det samfunnsøkonomiske regnestykket går opp, sier Håkon Haugli, administrerende direktør, Abelia

«Vi står overfor store endringer når samfunnet digitaliseres. Derfor trenger vi et nasjonalt løft for å øke og heve IKT-kompetanse i Norge. Sikkerhet, effektivitet og konkurransekraft vil være avhengig av at vi har tilstrekkelig med kunnskap. Vi trenger en helhetlig satsing som strekker seg fra tidlig i skolen til kompetansepåbygging i arbeidslivet, Terje Sletnes, Direktør for samfunnspolitikk, Tekna

- Regjeringen svikter ungene og framtida om de ikke nå trapper opp undervisning i koding i grunnskolen, bygger ut 1000 flere IT-studieplasser og legger opp en strategi for hvordan heve den digitale kompetansen til alle yrkesgrupper, sier Heidi Austlid, administrerende direktør, IKT-Norge

Les også:

Statsbudsjettet 2018: Utdanner ikke framtidens ingeniører

Bekymret for hvorvidt tiltakspakken hjelper på ingeniørledighet

 

Udirbeta: Teknologi og programmering for alle!.

Regjeringen.no: Koding blir valgfag på 146 skoler

Publisert: Sist oppdatert: