Gå til innhold
Illustrasjonsfoto bakterieskål, foto Annette Larsen
Illustrasjonsfoto bakterieskål, foto Annette Larsen
2016

Antibiotikaresistens på dagsorden

En kvinne døde i høst av antibiotikaresistente bakterier på et sykehus i Norge. Det er behov for fortgang i utviklingen av hurtigtester og diagnostiske metoder for å sikre riktig og presis bruk av antibiotika.

Bakterieskål, foto Annette LarsenI august i år ble det for første gang dokumentert at en person døde av antibiotikaresistente bakterier på et norsk sykehus. Kvinnen som døde hadde pådratt seg resistente bakterier etter en brannskade i Pakistan. Slike historier vil vi antakelig høre flere av i årene som kommer.

Utbredelsen av antibiotikaresistente bakterier vil øke også i Norge. Her til lands har vi en generelt streng antibiotikapolitikk, men fordi vi reiser mer og lar oss behandle oftere i sykehus utenfor Norge tar vi med oss bakteriene hjem.

Bakterier som vi tidligere kunne slå ut med antibiotika kan nå få uante konsekvenser.

Markeres på Bioingeniørdagen 15. april

Den internasjonale bioingeniørorganisasjonen, IFBLS, har antibiotikaresistens som tema på den internasjonale bioingeniørdagen 15. april 2017.

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) følger opp med en konferanse i Tromsø om antibiotikaresistens 29.-30. mars 2017. Tema vil ikke bare være medisinsk diagnostikk, men svinge innom smittevern og overvåkning av antibiotikabruk nasjonalt og internasjonalt. Tema relatert til antibiotikabruk og resistensutvikling i forbindelse med matproduksjon innen landbruk og fiskeoppdrett vil også bli berørt.

Bioingeniører til Stortinget

I Stortinget har Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen fremmet et forslag om at Norge skal være en pådriver i det internasjonale arbeidet mot utvikling av antibiotikaresistens.

Forslaget fra Toppe og Lundteigen

I fjor lagde Helse- og omsorgsdepartementet en handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten med mål om å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent i løpet av 2020.

Regjeringens handlingsplan

Forslagsstillerne mener at det trengs nye, nasjonale tiltak for å nå målet om 30 prosent reduksjon i antibiotikabruk i helsevesenet innen utløpet av 2020.

Leder av BFIs fagstyre, Rita von der Fehr, var i åpen høring med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 6. desember. Med seg hadde hun Bjørg Haldorsen, spesialbioingeniør ved Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Bioingeniører er en viktig brikke i kampen mot antibiotikaresistens.

I møtet på Stortinget la de fram behovet for fortgang i utvikling av hurtigtester og diagnostiske metoder for å sikre riktig og presis bruk av antibiotika. Ikke minst at bioingeniørene er sentrale i denne utviklingen.

De skisserte mulighetene som finnes innen dagens og morgendagens teknologi og hvilke insentiver som trengs for å sikre en ønsket utvikling.

Bioingeniørfaglig institutt

Publisert: Sist oppdatert: