Gå til innhold
2016

Faktura for NITO-forsikringer sendes ut nå

Flere av NITOs forsikringer er forbedret. Faktura sendes i disse dager.

Forsikring. Illustrasjonsfoto: ColourboxMange har kollektive forsikringer gjennom NITO. 

I disse dager sendes det ut faktura for 2017.

Vi gjør oppmerksom på at noen av forsikringene har blitt betydelig forbedret, og at prisjusteringer derfor forekommer.

Forbedringer på innbo

 • Forsikringen inneholder nå en reparasjonstjeneste for bytte av knust skjerm på mobiltelefon for hele familien – kun 500 kroner i egenandel. Inntil tre telefoner i året.
 • Innboforsikringen dekker også sanering av veggdyr og kakerlakker for inntil kr 50.000.
 • Standard sum for sykkeltyveri økes til kroner 30.000.

Flere utvidelser

 • Tyveri utenfor forsikringsstedet er utvidet til å gjelde i hele Norden, forsikringssum inntil 30.000 kroner. Gjelder nå alt innbo og løsøre, ikke bare spesifikke gjenstander.
 • Utvidet utleiedekning, dekker nå også økonomisk tap som følge av:
  - Skade på ting i utleid rom og bygning som skyldes en plutselig og uforutsett ytre hendelse inntil kroner 30.000.
  - Ubetalt husleie inntil seks måneder.
  - Nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse inntil kroner 20.000.
 • For uhellsskader utenfor hjemmet er forsikringssummen økt fra kroner 25.000 til kroner 30.000.

Faktura sendes ut nå

Har du eFaktura eller Avtalegiro finner du den i din nettbank. For de som får faktura i posten, vil de få det ca i uke 48. Vilkår, forsikringsbevis sendes per e-post.

Har du spørsmål knyttet til faktura eller selve forsikringen, er du velkommen til å kontakte NITOs servicesenter via eller telefon 22053500.

Alle medlemsfordeler

Publisert: Sist oppdatert: