Gå til innhold
2016

Ikke fatt forhastede konklusjoner om Forsvaret

Stortinget diskuterer i disse dager regjeringens langtidsplan for Forsvaret. NITO mener det må settes av mye bedre tid til behandlingen av dette viktige spørsmålet.

I juni i år sendte regjeringen Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft: Langtidsplan for forsvarssektoren, til Stortinget. Utenriks- og forsvarskomiteen har behandlet langtidsplanen, og sendte den videre til behandling i plenum forrige fredag. De folkevalgte debatterte planen i dag.

NITO mener regjeringen har satt av for liten tid til å behandle alle spørsmålene denne planen reiser, spesielt hva angår landmakten (Hæren), og ønsker en prosess preget av mindre hastverk og mer tid til å gå i dybden.

For raskt

Regjeringens plan er å ha gjennomført en utredning av Hæren, med et alliert og fellesoperativt perspektiv, innen utgangen av 2017. De militærfaglige innspillene må dermed trolig være klare i løpet av Stortingets vårsesjon det året. NITO Forsvar er skeptisk til disse tidsfristene.

- Arbeid og studier av landmakt er svært kompliserte og tidkrevende, og involverer ofte forskere, analytikere og fagmilitære over et bredt spekter. Det ser ut til at man har lagt opp til et veldig stramt løp. Mener regjeringen at planen gir tilstrekkelig tid til å oppnå faglige, kvalitetssikrede og sporbare resultater, og hvordan vil regjeringen håndtere eventuelle ubesvarte spørsmål man ikke har hatt tid til å utrede? spør Kjartan Kvassnes (bildet), leder av NITO Forsvar.

Også Stortingets Utenriks- og forsvarskomité har sagt i en kommentar til planen at «regjeringens ambisjon om å få til en kvalitetssikret og faglig holdbar landmaktsutredning på ett år i beste fall er optimistisk».

Sett av tilstrekkelig tid

NITO vil at utredningen av Hæren får bedre tid. - Arbeidet må foregå etter vitenskapelige metoder slik at man sikrer at resultatene er sporbare og godt dokumentert. Å utrede Hæren vil ta år, ikke måneder, sier Kvassnes.

Han påpeker at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Hæren alt er i gang med arbeid tilknyttet landmaktstrukturer, og vil bidra inn i utredningen når oppdraget blir gitt. - Det er viktig at politikerne tar seg tid til at et slikt arbeid blir godt forankret faglig, og ikke tas på forhastede konklusjoner og midlertidige resultater, sier Kvassnes. Komiteen nevner en tidligere slik utredning som FFI begynte i 2009 og brukte tre år på å fullføre.

- Slike utredninger er ikke bare en papirøvelse, men et arbeid som tradisjonelt tar et par år å gjennomføre. Hovedårsaken til dette er at en ny struktur også krever nye doktriner for å fungere i det fellesoperative systemet. Man kan altså ikke bare vedta en radikalt annerledes struktur, så finne ut hvordan man skal bruke den i etterkant, avslutter Kvassnes.

Publisert: Sist oppdatert: