Gå til innhold
2016

EU kan påvirke helikopterflysikkerheten i Norge

7. oktober trakk Europas Flysikkerhetsbyrå (EASA) tilbake flyforbudet for helikoptere av samme type som ulykkeshelikopteret på Turøy (Super Puma EC225 LP og AS 332 L2)

- Dette er svært bekymringsfullt siden årsakssammenhengen ennå ikke er helt avklart. Både norske og britiske myndigheter har imidlertid opprettholdt flyforbudet for Super Puma inn til videre, sier Jorunn Birkeland, nestleder i NITOs fagutvalg for petroleum og medlem av NITOs hovedstyre.

- Vi er likevel bekymret for hva slags press dette kan legge på Norges flyforbud, ikke minst når vi nå ser at Eftas Overvåkingsorgan (ESA) følger opp med et utspill som i praksis kan svekke Norges myndighet over helikoptertrafikken på sokkelen.

ESA vil at Norge skal endre omfanget for sikkerhetsdirektivet, og dette er nå sendt ut på høring. I følge NHF (Norsk Helikopteransattes Forening) vil dette kravet fra ESA i praksis bety at Norge ikke lenger skal ha myndighet over kommersielle operasjoner, det vil si helikoptertrafikken offshore. Helikoptervirksomheten på norsk sokkel er definert som "kommersiell", på tross av at helikopterpassasjerene ikke har noen mulighet til å velge mellom ulike helikopterselskap.

-Vi har heldigvis en barriere gjennom Norsk Olje og Gass sine retningslinjer for helikoptertransport på sokkelen (NOG066). Dette er imidlertid ikke en "lov", men en anbefaling, forklarer Birkeland. 

Statoil har etter Turøy-ulykken gitt klar melding om at selskapet opprettholder flyforbudet for Super Puma og fortsatt vil følge NOG066, samt Norges myndigheters sikkerhetsdirektiv. Dette er svært viktig, men det er likevel grunn til å reagere på presset som nå kommer fra ESA og EASA.

ESA sier Norge godt kan hevde egne sikkerhetskrav på toppen av EASAs krav, men at ESA vil "vurdere dem". - Det kan åpne for at Norge kan presses gjennom Eftas overvåkingsorgan (ESA) til å gi opp egne nasjonale sikkerhetstiltak ut fra Eftas krav om like konkurransevilkår, understreker Birkeland.

NITO deler bekymringen fra NHF om hva dette kan bety for flysikkerheten i Norge. - Over tid kan dette få alvorlige konsekvenser for sikkerheten siden Norges myndighet over helikoptertransport på sokkelen kan svekkes, fortsetter Birkeland.

EASA opphever flyforbudet 7. oktober! Bekymringsfullt i seg selv, men norske myndigheter opprettholder forbudet

Ord og begrep:

ESA: EFTA Surveillance Authorit - EFTAs Overvåkingsorgan (overvåker at EØS-reglene følges)
EASA: European Aviation Safety Agency - Europas Flysikkerhetsbyrå

ESA: Eftas overvåkingsorgan

ESA driver et komplisert spill som kan medføre overstyring av Norges myndigheter og flyforbudet i Norge. ESA benekter at de presser Norge, men det kan tolkes som om de taler med minst to tunger:

EASA opphever flyforbudet for ulykkestypen 7. oktober 2016
ESA vil at Norge skal justere omfanget av sitt sikkerhetsdirektiv. 
- ESA sender ut på høring en bestemmelse om at Norges sikkerhetsdirektiv ikke skal gjelde for "kommersiell" flygning. Det vil si blant annet flygning på norsk sokkel....
- Likevel sier ESAs pressetalsperson i intervju:
- "Usant at ESA presser Norge mht. flyforbudet!" ..."Om Norge mener det trengs ytterligere sikkerhetstiltak på toppen av dem EASA anbefaler, kan norske myndigheter melde dem inn"
ESA sier videre:
- "ESA vil da vurdere slike nasjonale tiltak sammen med EASA"

Publisert: Sist oppdatert: