Gå til innhold
Illustrasjonsfoto lærer: Colourbox
2016

Seier for lærerne i Arbeidsretten

En enstemmig dom i Arbeidsretten gir lærere i full stilling overtidsbetalt fra første ekstra undervisningstime, uavhengig av om de har påtatt seg ekstraoppgaver. NITO var partshjelp i saken.

Utdanningsforbundet saksøkte KS fordi de var uenige i hvordan bestemmelsene om overtid i arbeidstidsavtalen for lærere i skolen skulle forstås. I Arbeidsretten fikk Utdanningsforbundet medhold på samtlige punkter. NITO, Tekna og Norsk lektorlag har vært partshjelpere i saken. 

- Viktig seier

Thor AndersenLeder i fagutvalget NITO skole, Thor Andersen, er fornøyd med at arbeidstakersiden fikk medhold på samtlige punkter.

- Denne dommen får stor betydning for kontaktlærere. Den får konsekvenser for arbeidsgiver, som får en kostnad for å pålegge de ansatte ekstratimer, sier Andersen.

KS på sin side mente blant annet at en kontaktlærer måtte jobbe det timetallet han hadde fått nedsatt undervisningstid (som kontaktlærer), før han fikk overtidsbetalt for ekstratimer, skriver Utdanningsforbundet

Arbeidstakersiden mener derimot at lærere skal ha overtidsbetalt for undervisningstimer utover det som fremkommer av den enkeltes arbeidsplan. 

Hindret at praksisen sprer seg

Saken startet i Østfold, og KS ga tilsvarende råd til kommuner i resten av landet. Dette ble dermed en viktig prinsippsak for å hindre at praksisen ville spre seg. 

- Selv jobber jeg i Hedmark, hvor dette foreløpig ikke har vært tatt opp. Dommen setter en standard for hele landet, og sikrer at lærerne får den overtidsbetalingen de har krav på, sier Thor Andersen. 

Østfold fylkeskommunen må også etterbetale overtid for de det gjelder fra 27. oktober 2012. 

Arbeidsrettens dom kan ikke ankes. 

Domsslutningen 

1. Med begrepet «årsramme for undervisning» i SFS 2213 punkt 3 åttende ledd siktes det til undervisningstimer som i arbeidsplaner er fastsatt for den enkelte lærer for det enkelte skoleår.

2. Når en lærer i 100 % stilling får redusert årsramme for undervisning på grunnlag av øvrige bestemmelser i SFS 2213, skal undervisningstimer som avtales utover denne årsrammen, avlønnes med timelønn for undervisning og overtidsgodtgjøring.

3. SFS 2213 punkt 3 niende ledd er slik å forstå at en lærer i 100 % stilling som pålegges undervisningstimer i tillegg til de som fremgår av oppsatt arbeidsplan, skal avlønnes med timelønn for undervisning og overtidsgodtgjøring for disse timer.

4. I henhold til punktene ovenfor foretar Østfold fylkeskommune etterbetaling fra 27. oktober 2012.

Se hele dommen. 

Publisert: Sist oppdatert: