Gå til innhold
2016

Trykkavlastning: Denne polstringen beholder dempingen lengre

Anne Marit Nøtland og Lisa Helen Jordbrudal er nyutdannede ortopediingeniører. De har gjort interessante funn om trykkavlastning.

I løpet av praksisdelen på ortopediingeniørstudiet opplevde Anne Marit Nøtland og Lisa Helen Jordbrudal (bildet) at det er utfordringer med å oppnå tilstrekkelig trykkavlastning for trykksensitive deformerte føtter hos brukere med Reumatoid Artritt.

I bachelor-oppgaven sin fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) gjorde de derfor undersøkelser om effekten av tre ulike polstringsmaterialer i fotsenger.

De mener å ha belegg for å si at den viskoelastiske polstringen av PPT type vil beholde dempingen lengre og derfor er den som ofte bør foretrekkes.

Interessant undersøkelse

- Vi ønsket både å samle inn informasjon om brukeropplevelse ved anvendelse av ulike materialer, og samtidig finne ut om det var målbare forskjeller på trykkavlastning/trykkfordeling med disse. Vi begynte arbeidet med å søke opp publiserte artikler om emnet via anerkjente databaser, og fikk sjekket ut om studien måtte godkjennes av Regional Komite for Medisinsk og Helsefaglig Forskningsetikk, forteller de ivrig.

Jentene kontaktet selskapet Blatchford i Kristiansand for å få hjelp med å finne et utvalg sammenlignbare brukere. De fikk benytte deres Medilogic-utstyr for trykkmåling mellom fot og innersåle. Veilederen fra skolen har gitt god rådgivning underveis.

Grundig forarbeid

- Før arbeidet med pasientutprøving startet, gjorde vi målinger og tester med en rekke materialer fra ulike leverandører. Vi konkluderte med at vi ønsket å arbeide videre med ett viskoelastisk materiale, ett termoplastisk formbart materiale og ett gel-materiale. Vi valgte henholdsvis PPT, EP (Myk EVA) og Soft Sheer. Disse tre materialene har sammenlignbar hardhet i området 15-20 shore, forklarer Nøtland.

Tre-lags gir best trykkfordeling

Da dette var en Bacheloroppgave med begrenset tid til rådighet ble omfanget av undersøkelsen fire brukere.

Under forhåndstestingen av materialer ble det avdekket at en tre-lags fotseng med gradert hardhet så ut til å gi best trykkfordeling. De valgte derfor å lage en individuelt utformet fotsengbase til hver bruker. Basen ble framstilt av 52 shore Lunasoft AL med 1,5 mm Multiform 33 shore på toppen. Fotsengen ble så utstyrt med utskiftbare toppolstringer av 3 mm tykkelse. Alle brukerne fikk prøvegå i sko med samme type yttersåle.

Studentene forteller videre at de målte trykkfordelingen med tre ulike polstringsmaterialer på fotseng av samme utforming. - Vi målte også trykkfordelingen med en standard innersåle i skoene. Vi så bare på trykkfordeling under MTP-leddene. Vi målte gjennomsnittlig makstrykk og trykk over tid, forklarer Jordbrudal.

Fotseng gir bedre komfort enn standardsåle

Brukerne ble intervjuet om hvert enkelt materiale og ble bedt om å sammenligne materialene. - Alle brukerne oppga at de opplevde bedre komfort med fotseng enn med standardsålen, og dette så vi også på at trykkfordelingen var bedre med fotseng enn med standardsåle.

- Ut fra målingene så vi at gel-materialet gir en utjevning slik at trykket fordeles likt på alle punkter i det målte området. Med Viskoelastisk PPT eller Termoplastisk EP oppnådde vi høyere grad av trykkavlastning på de områdene der avlastning var ønsket, sier Nøtland.

- I fotseng med gel-polstringen opplevde 25 prosent av brukerne dårligere stabilitet/balanse. Dette så vi igjen på trykkmålingen idet forløpet av tyngdelinjen i standfasen viste større variasjoner med gel-materialet, sier Jordbrudal.

Brukerne opplevde i hovedsak PPT-materialet og EP-materialet ganske likt.

- Vi mener at den viskoelastiske polstringen av PPT type vil beholde dempingen lengre og derfor bør foretrekkes. Men som vi skriver i konklusjonen er det i denne studien for lite evidens til å trekke en bastant konklusjon, forklarer de nyutdannede ortopediingeniørene avslutningsvis.

NITO Ortopedi

Publisert: Sist oppdatert: