Gå til innhold
2016

Verdens toalettdag: Vi må vise mer dovett

Ti prosent av Norges befolkning kaster Q-tips i toalettet. Vet du hvor disse havner?


Vis dovett! Kilde: Hold Norge rent

Innlegg av Lise Keilty Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent, Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann og Trond Markussen, president i NITO:

FN har utpekt 19. november som verdens toalettdag.

Pass på hva du kaster i do. Foto: ColourboxMange steder i verden har befolkningen fortsatt ikke tilgang på grunnleggende toalettfasiliteter. Her i Norge er det noe helt annet vi ikke har. Mange av oss mangler dovett!

Toaletter og yrkeslivet er tema for årets markering. I mange land truer mangelfulle toalettforhold folks livsgrunnlag.

2,4 milliarder mennesker mangler tilfredsstillende toalettfasiliteter, og hvert år dør minst 315.000 barn som følge av dårlige toalettforhold og forurenset vann.

Betydning for velvære, helse, trygghet

Manglende tilgang på tilfredsstillende toaletter går også utover arbeidstakernes generelle velvære, helse og trygghet.

Kunnskapen om hvor mange arbeidsplasser som ikke har tilfredsstillende fasiliteter, er mangelfull, men ifølge International Labour Organization skyldes ca. 17 prosent av alle arbeidsrelaterte dødsfall overføring av smittsomme sykdommer på grunn av dårlige hygieneforhold og mangelfulle sanitærfasiliteter på arbeidsplassen. Jenter og kvinner er særlig utsatt. I tillegg går dårlige toalettforhold ut over bedriftenes produktivitet.

Norge har gode toalettforhold både i private hjem, på skoler, helseinstitusjoner og på våre arbeidsplasser, og avløpsvannet blir renset før det slippes ut til naturen. Dette bidrar til å hindre spredning av smittsomme og farlige sykdommer i befolkningen og beskytter naturen mot forurensning.

For mye kastes i do

Men vi mangler dovett. Her i Norge kastes det fortsatt mye avfall i toalettene. Mange bruker toalettet som avfallsbøtte, og de fleste er nok ikke klar over konsekvensene.

Når toalettet brukes som avfallsbøtte, fører dette til tette avløpsledninger, oversvømmelser, stopp i pumpestasjoner, økte rotteplager og forurensning av naturen. Og det fører til marin forsøpling.

Stopp marin forsøpling

Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem. Mye av avfallet som havner langs Norges kyst kommer langveisfra, men mange av kildene er også norske, og en av hovedkildene er vårt eget sanitæravfall.

Ca. ti prosent av Norges befolkning kaster bomullspinner i do, og mange av disse skylles etter hvert opp på norske strender.

Hvert år finner frivillige ryddere store mengder sanitæravfall både langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer, og et av ryddernes hyppigste funn er bomullspinner eller såkalte Q-tips.

Vi må vise mer dovett. Det er bare tiss, bæsj og dopapir som skal i do. Alt annet søppel som oppstår på badet skal håndteres som avfall.

Toalettet er ikke din avfallsbøtte

Løsningen er enkel. Vi må ha en avfallsbøtte på badet, og i denne skal brukte Q-tips, våtservietter, bomullsdotter, tanntråd, kondomer, tamponger m.m. kastes sammen med alt annet avfall som oppstår på badet. Husk også at legemiddelrester skal leveres på apoteket, og farlig avfall skal leveres til godkjent mottak.

I kampen mot marin forsøpling må vi feie for egen dør, og et viktig steg på veien er å plassere en avfallsbøtte på badet og slutte å kaste avfall i toalettet.

Sammen rydder vi Norge!

Innlegget ble publisert av Dagbladet Meninger 18.11.16.

Kontakt en takstmann som er organisert i NITO og få rabatt

NITO-medlemmer har rett på ti prosent avslag på veiledende pris, dersom de inngår en avtale gjennom portalen. Rabatten får de ved framvisning av Min side.

NITO fraskriver seg ethvert ansvar for de avtaler og oppdrag som inngås mellom kunde og takstmann.

Finn takstmann i NITO takstportal

Publisert: Sist oppdatert: