Gå til innhold
Antibiotikaresistens er en alvorlig trussel
Foto: Annette Larsen
2016

- Antibiotikaresistens er en global trussel

- Antibiotikaresistens er en global trussel mot vår helse. Det er en kamp vi må vinne. Stadig flere typer bakterier blir resistente mot ulike antibiotika, sier bioingeniør Bjørg C. Haldorsen, Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res), Universitetssykehuset Nord-Norge.

- I verste fall kan bakteriesykdommer som vi i dag oppfatter som uskyldige bli livstruende fordi vi kan stå uten effektive medikamenter som kan bekjempe sykdommen. Virksomme antibiotika er også nødvendig for pasienter med nedsatt immunforsvar og pasienter som skal opereres, sier Haldorsen.

Overforbruk og feil bruk

Bioingeniører i NITO er bekymret for utbredelsen av resistente bakterier. Overforbruk og feil bruk av antibiotika er hovedårsaken til at resistens får utvikle seg. Resistens innebærer at bakterien er motstandsdyktig mot antibiotika.

Bakterier kan være naturlig resistente («medfødt») mot enkelte midler. De kan også tilegne seg resistensegenskaper gjennom endringer i eget arvestoff (mutasjoner) eller ved å motta arvestoff som koder for resistens fra omgivelsene eller andre bakterier, såkalt ervervet resistens.

Dette skjer i hovedsak i miljøer der bakteriene utsettes for store mengder antibakterielle midler, for eksempel sykehus. Her vil de resistente bakteriene overleve, mens alle de følsomme bakteriene definisjonsmessig vil bukke under.

Multiresistens

- Det som er foruroligende nå er at vi ser en utvikling av multiresistente bakterier, dvs at bakterien er resistent mot flere grupper av antibiotika. Det finnes også bakterier som i dag er totalresistente, slik at ingen av de antibiotikaene vi har i dag er virksomme, sier Bjørg C. Haldorsen.

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) mener et viktig tiltak for å begrense antibiotikaresistens er fortgang i utvikling av hurtigtester og diagnostiske metoder for å sikre rask, riktig og presis bruk av antibiotika.

Dette vil sammen med effektiv kommunikasjon av prøvesvaret til kliniker kunne minske overforbruket av antibiotika. 6. desember deltok FBI i en høring på Stortinget i forbindelse med et forslag om at Norge skal være en pådriver i det internasjonale arbeidet mot utvikling av antibiotikaresistens.

Les også: Antibiotikaresistens på dagsorden

Spørsmål og svar om antibiotikaresistens

Er det fare for at vi kan få en epidemi med en bakteriesykdom i Norge som tar livet av mange på grunn av resistens?

​Norge er foreløpig i en gunstig situasjon, selv om vi også her påviser stadig flere resistente mikrober. Det er viktig å følge de anbefalte retningslinjene for behandling og testing av pasienter.

Det er også viktig med økt kunnskap om antibiotikabehandling i samfunnet slik at antibiotika begrenses til kun de tilfellene der det er anbefalt og nødvendig. Forhåpentligvis klarer man å begrense utviklingen slik at vi også i fremtiden har muligheter til å behandle de pasientene som har behov for antibiotika.

Er det hver og en av oss som er resistente eller er det en og en bakterie?

Det er bakteriene som er/blir resistente. Mennesker/dyr blir aldri resistente, men de kan få infeksjoner som er forårsaket av resistente bakterier og disse infeksjonene kan være vanskelige å behandle.

Lages det nye typer antibiotika hele tiden for å kunne behandle bakterier som er multiresistente?

​Produksjon av nye antibiotika er under arbeid, men utvikling av nye antibiotika tar veldig lang tid.

Hvorfor tar det så lang tid å lage nye typer medisin? Dette er både tid- og ressurskrevende.

Alle medisiner må gjennom mye testing før de lanseres. Industrien tjener dessverre mer penger på andre medisiner. Det er derfor ønskelig at det gjøres en felles satsning på utvikling av nye antibiotika, med innsats både fra myndigheter og industri.

Hva er forskjell på multiresistent og totalresistens?

Definisjonen på multiresistens er at bakterien er resistent mot tre eller flere antibiotikagrupper Totalresistent betyr at bakterien er resistent mot alle kjente antibiotikagrupper.

Hvor omfattende er multiresistens på verdensbasis?

Det beste eksemplet på multiresistens på verdensbasis, er M. tuberculosis. Denne bakterien forårsaker tuberkulose og er et stort problem i store deler av verden, spesielt i den tredje verden. Multiresistent tuberkulose er et stort globalt problem, særlig i India, Kina og Russland.

Hva skjer hvis jeg blir smittet av en multiresistent bakterie når jeg er innlagt på sykehus?

​Infeksjoner med multiresistente bakterier gjør at det er færre alternative antibiotika å behandle med. Man risikerer at anbefalt antibiotika for behandling ikke vil virke, noe som kan resultere i lengre sykehusopphold, alvorligere sykdom og i verste fall død.

Er det farlig for meg å bli behandlet på et sykehus i utlandet når jeg er på ferie?

​Mange land har en høy andel resistente bakterier (f.eks India og Hellas) og det er en risiko for å bli infisert med disse mikrobene.

I mange tilfeller ser man at pasienter som er overført fra sykehus i utlandet, bærer med seg multiresistente bakterier. Disse forårsaker ikke nødvendigvis infeksjon hos pasienten, men pasienten vil utgjøre en smitterisiko på en norsk sykehusavdeling. Ved overføring til sykehus i Norge fra slike land vil man derfor bli smitteisolert og sjekket for endel resistente mikrober.

Hvordan hindrer vi at multiresistente bakterier blir importert til Norge med personer som har oppholdt seg i utlandet?

​Det er vanskelig å hindre dette. Mikrobene følger med over landegrensene. De fleste blir ikke syke av dem, men dersom vi legges inn på sykehus er det viktig å informere om evt utenlandsopphold, slik at sykehuset kan ta de nødvendige forholdsregler. Spredning av multiresistente mikrober ønsker vi ikke i et sykehusmiljø, der mange pasienter har nedsatt immunforsvar.

Hvordan kan jeg unngå infeksjoner?

Det viktigste er å prøve å holde seg frisk ved å følge de allmenne råd for å være ved god helse slik som kosthold, trening, frisk luft og vaksiner. Det er alltid lettere å forebygge enn å behandle. Ved å følge elementære smittevernprosedyrer som håndvask kan man på en enkel måte beskytte seg selv og andre mot infeksjoner og spredning av mikrober.

Hva bør vi som pasienter/forbrukere gjøre for å bidra til mindre bruk av antibiotika?

Vi kan begrense unødvendig bruk av antibiotika. Du bør kun bruke antibiotika forskrevet av lege. Det er viktig å ta medisinen som foreskrevet, og ikke avbryte midt i en kur. Selv om det kan være fristende å kjøpe reseptfrie antibiotikapreparater i utlandet, bør man unngå dette.

Kilder: antibiotikaresistens.no, Bjørg C. Haldorsen, spesialbioingeniør, Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res), Universitetssykehuset Nord-Norge, Anita Løvås Brekken, spesialbioingeniør og medlem av RUFMIK (BFIs rådgivende utvalg for mikrobiologi)

Se også Helsedirektoratets film om antibiotikaresistens

Publisert: Sist oppdatert: