Gå til innhold
Illustrasjonsfoto, bioingeniører.
2016

Nye ansikt i BFIs rådgivende utvalg

BFIs rådgivende utvalg for 2017-2018 er nå satt sammen. De nye utvalgsmedlemmene går spennende tider i møte.

Illustrasjonsfoto, bioingeniører RUFKAAktive deltakere i RUFKA.

I BFIs åtte rådgivende utvalg samles bioingeniører med interesse for fag og fagutvikling – disse er spydspissene i BFIs faglige arbeid. De rådgivende utvalgene dekker de fleste tradisjonelle laboratoriespesialiteter, forskning og utdanning.

BFIs Fagstyre har nå oppnevnt nye medlemmer til BFIs rådgivende utvalg for 2017-2018. Utvalgene har mellom sju og tretten bioingeniører, og de nye medlemmene erstatter de som takker for seg etter en eller flere perioder i utvalget.

Det legges vekt på faglig tyngde, variert erfaring og geografisk spredning i rekrutteringen til utvalgene.

De nye medlemmene:

Rådgivende utvalg for patologi (RUFPAT):

Kirsten M. Østbye, Høgskolen i Oslo og Akershus, Bioingeniørutdanningen

Rådgivende utvalg for utdanning (RUFUT):

  • Mette Lundstrøm Dahl, Høgskolen i Østfold, Bioingeniørutdanningen og Sykehuset Vestfold, Avdeling for medisinsk mikrobiologi
  • Jill-Tove Indrevik, Universitetet i Tromsø, Bioingeniørutdanningen
  • Vivi Volden, Høgskolen i Oslo og Akershus, Bioingeniørutdanningen
  • Johanne Lind Aasen, Haukeland universitetssjukehus, Hormonlaboratoriet

Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting (RUPPAS):

Mia Helen Hansen Hjelle, Haukeland universitetssjukehus, Laboratorium for klinisk biokjemi

Rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling og akkreditering (RUFKA):

  • Turid Aasland Dahle, Noklus Rogaland
  • Synnøve Nævdal, Sørlandet sykehus Kristiansand, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon (RUMBIO):

Anita Thornquist, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi

Rådgivende utvalg for mikrobiologi (RUFMIK):

Anja Hannisdal, Sykehuset Vestfold, Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Rådgivende utvalg for immunologi og transfusjonsmedisin (RUFIT):

  • Anne Kristine Lysakerrud, St. Olavs hospital. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
  • Thorbjørg Aaraas Nordengen, Sykehuset Innlandet Gjøvik og Hamar, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
  • Eva Hagen Olsson, Oslo universitetssykehus Ullevål, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Rådgivende utvalg for bioingeniører innen forskning (RUFBIF):

Synnøve Austad Yksnøy, Helse Møre og Romsdal

Les mer om BFIs styrer, råd og utvalg

Publisert: Sist oppdatert: