Gå til innhold
2016

Oljeindustrien fortsatt viktig lokomotiv

Olje- og gassnæringen vil fortsatt være et viktig lokomotiv for norsk verdiskaping. Kompetanse herifra bidrar også på stadig nye områder. Foredragsholdere og deltakere på Desemberkonferansen i Kristiansund er opptatt av å både ta vare på og videreutvikle norsk olje- og gasskompetanse.

Yngve Sjølset og Simen Alexander Pedersen på NITOs stand på Desemberkonferansen.
Yngve Sjøset (t.v.), styremedlem i NITO Møre og Romsdal, snakket med mange næringslivsledere og beslutningstakere da han deltok på Desemberkonferansen 2016. Han etterlyser sterkere satsning i regionen. Med seg på NITO-standen hadde han med seg Simen Alexander Pedersen, leder for NITO Studentene ved Høgskolen i Molde. Simen studerer petroleumslogistikk ved høyskolesenteret i Kristiansund, han er optimistisk med tanke på jobb etter studiene.

- Vi sliter med framsnakking av olje- og gassnæringen. Nå er jeg lei av nedsnakkinga. Hvor kommer pengene fra, som gir firefelts veier og andre goder andre steder i landet? Jo det er fra havet utenfor her. Det sa en litt oppgitt, men samtidig også en optimistisk Kristiansundordfører Kjell Neergaard (Ap). Han fikk æren av å åpne Desemberkonferansen i Kristiansund 1. desember.

Prosjektliste vist av ordføreren i Kristiansund.Kristiansundordføreren viste til listen over prosjekter som vil kreve mye kompetanse i mange år framover.

- Oppgradering av oljeindustrien og annen teknologiutvikling byr på store muligheter for vår region, sa Kristiansundordføreren.

Forskning og kompetanseheving nødvendig

Tina Bru på Desemberkonferansen.Statsråd Tord Lien måtte melde avbud til konferansen. Antakelig er det budsjettforhandlinger som holdt han igjen i hovedstaden.

Tina Bru (H) (bildet) fra Stortingets energi og miljøkomitè kom som en erstatning.

Bru fokuserte i sitt innlegg på kostnadsreduksjoner, det å løfte petroleums- og energiforskningen, og kompetanseheving på alle nivå.

- Olje- og gassnæringen har gitt store positive ringvirkninger og vil gjøre det fortsatt, påpeker også Tina Bru. - Vi må sikre kompetansen for framtida.

Se også: Snu trenden fra redd for å miste jobben - til optimisme

- Vi må bygge kompetanse som skal jobbe innen olje og gass. Det er imponerende at Statoil klarer å levere så mye som de gjør i disse tidene. Det er stor vilje til å løfte selv om situasjonen vi er i oppleves som vanskelig, sa Bru. - Det er nettopp i tider med mindre aktivitet at vi trenger å ta løftene. Det er bra at vi har nye prosjekter og det er også bra at kompetanse fra olje og gass gir utvikling også på andre områder.

Viktig lokomotiv

Hadia Tajik, DesemberkonferansenHadia Tajik (bildet), parlamentarisk nestleder i Ap, er enig i at olje- og gassnæringen er viktig for Norge i svært mange år til.

- Norge byr på en verdensledende oljeindustri. Petroleumsnæringen med leverandørindustrien er et av de viktigste lokomotivene vi har, sa hun.

Desemberkonferansen

- Vårt partiprogram viser at vi ønsker konsekvensutredning. Vi klarer å kombinere norsk industriutvikling også med miljøperspektivet, hevdet hun.

- Vi er spent på utviklingen framover. Kompetansen som finnes i petroleumsindustrien har vi god nytte av også inn mot andre retninger, ikke minst innen havvind.

- Det finnes mange eksempler på hvordan teknologi fra oljesektoren blir brukt i andre områder, sa hun og vektla betydningen av at arbeidsgivere, arbeidstakere og staten må jobbe sammen for en best mulig utvikling for Norge.

- Historien viser at det er en sterk innovasjonskraft i Norge, den kraften skal sikre og skape mer verdier også i framtiden.

Industri 4.0 og veien videre - 6.0 som gjelder

- Nøkkelen ligger i teknologien, uavhengig av sektor eller problemer vi ønsker å gjøre noe med, sa Even Aas, konserndirektør samfunnskontakt i Kongsberg Gruppen ASA. Han var en av flere industriledere på Desemberkonferansen.

- Alle snakker om digitalisering. Det er nå kampen faktisk står. Det er faser i vår historie kjennetegnet av svært modige beslutninger og stor handlekraft. Vi må tørre å tenke nytt, tørre å satse. Digitalisering vil revolusjonere også olje- og gassnæringen. Industri 6.0 må dreie seg om havet, om natur og energi.

Aas virker utålmodig. Han ønsker mer satsing, mer innsats. - Mye testing foregår, men det er også viktig å få testet i fullskala, sa han. Even Aas ser det er nødvendig at myndighetene legger til rette og at vilkår må endres.

- For Norge ligger det store potensialet i å muliggjøre et teknologiløft for de små og mellomstore bedriftene, sa Aas.

- La oss bruke Nordsjøen som et laboratorium, for det er der vi finner framtida.

Aas er en av mange som ser fram til etableringen av et norsk toppindustrisenter inspirert av toppidrettssenter. - Jeg ser store verdier gjennom etablering av et toppindustrisenter i Norge. Vi ser fram til at det kan skje våren 2017.

Even Aas og tilhørere på Desemberkonferansen.
Even Aas fra Kongsberg Gruppen inspirerer deltakerne på Desemberkonferansen.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Temasider: Politikk

Publisert: Sist oppdatert: