Gå til innhold
Optimistisk ingeniør. Illustrasjonsfoto: Colourbox
2016

Snu trenden: Fra redd for å miste jobben – til optimisme

Antall arbeidsledige ingeniører i Møre og Romsdal er mer enn doblet på ett år. Mange er redd for å miste jobben. - Regionen må tiltrekke seg arbeidskraft, ikke miste den. Det sier en optimistisk Yngve Sjølset, styremedlem i NITO Møre og Romsdal. Han mener fylket har store muligheter for økt verdiskaping og løfter fram tre konkrete innspill.


Hør styremedlem i NITO Møre og Romsdal, Yngve Sjølset, om tre innspill til hvordan få flere ingeniører i arbeid. Varaordfører Ragnhild Helseth kommenterer arbeidskraftsituasjonen på Nordvestlandet. 

NITO er med sine mer enn 80.000 medlemmer Norges største organisasjon for teknologer og ingeniører. Arbeidsledigheten blant medlemmene i Møre og Romsdal har mer enn doblet seg det siste året. Mens ledigheten 1. oktober i fjor var på to prosent, er den i år på 4,3.

Yngve Sjølset intervjues av NRK om ingeniørenes situasjon.Organisasjonen etterlyser mer handling fra lokale politikere og fra regjeringen.

- Norge er helt avhengig av ingeniørkompetanse. Kristiansundregionen har over tid stått sterkt med sin kompetanse rettet mot oljenæringen. Den skal benyttes i mange tiår enda. Men kutt gjør at regionen er avhengig av at kompetansen blir nyttiggjort også på andre områder, sier Sjølset (bildet).

Tre forslag til hvordan få flere ingeniører i arbeid

 1. Søke å få etablert prosjektering av fornybar energi.
 2. Satse mer på næringsklynger, få til samarbeid på tvers av bransjer. Slik vil kompetanse bli både mer spiss og bred, og vil tiltrekke kontrakter.
 3. Tilby gode avtaler for leie av bygninger og bruk av kaianlegg. Nordvestlandet må vise fordelene regionen har for teknologibedrifter, tilrettelegge for nye etableringer.

Se innslag med Sjølset i NRK TV

Se også: Vi må samarbeide for å få arbeidsledige ingeniører i arbeid (NRK)

- Med disse forslagene vil regionen også kunne tiltrekke seg ny arbeidskraft fra andre steder i landet. Vi ønsker at dette får positive ringvirkninger og enda mer verdiskaping, sier Sjølset. Han mener det oppleves en overforsiktighet blant flere av dagens arbeidsgivere. - Vi erfarer konservative holdninger til vekst og ny utvikling. Det er viktig hele tiden å jakte på nye muligheter, sier han.

 

Har ikke råd til å la ingeniører gå ledig

Ledigheten blant NITO-medlemmer er betydelig høyere enn for befolkningen ellers i Møre og Romsdal (3 %), og høyere enn for befolkningen generelt i Norge (2,8 %). Arbeidsledigheten blant NITO-medlemmer i Møre og Romsdal er også høyere enn i NITO generelt (3,93 %).

Men ingeniører er også ettertraktet

NITOs undersøkelse viser også at mer enn hver tredje arbeidsgiver i Norge synes det er vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de trenger. De får ikke ingeniører med den kompetanse og fagkombinasjon de er på jakt etter.

- Det må ikke være slik at dagpengemottakere blir hemmet i å videreutvikle sin kompetanse. Dette kan fylket og kommunene gjøre noe med, uavhengig av statlige ordninger, sier Sjølset. - Her er mange nok ingeniører som er villige til å bli med på en finansiert re-utdanning til den kompetansen som kommunene og bedriftene etterspør til å løse sine utfordringer.

- Det finnes også visjoner for nye store ingeniørkrevende aktiviteter, som bl.a. gruvedrift på havbunnen, havgående oppdrett, fornybarindustri, E39-utbygging og autonome skip.

NITO har gitt mange innspill til myndighetene om hvordan ledigheten kan reduseres. Regjeringen gir i sitt forslag til statsbudsjett flere signaler som kan komme også ingeniører tilgode.

 • NITO mener arbeidsledige enklere må kunne endre sin kompetanse, de må få større mulighet til å studere mens de mottar dagpenger.
 • NITO vil bedre ordningen med Bedriftsintern opplæring (Bio-midler): Legg mer til rette for at bedriften endrer sin kompetanse for enklere å innta nye markeder.
 •  NITO etterlyser tiltak for å elektrifisere fergeflåten, noe som gir økt aktivitet langs kysten.
 •  Regjeringen foreslår 650 millioner kroner mer til vedlikehold av kommunale bygg, veier og anlegg. – Dette kommer godt med også på Vestlandet.
 •  Det signaliseres at nye kystvaktskip skal bygges i Norge – noe NITO har etterlyst i lengre tid.
 •  Utviklingen av en hydrogendrevet ferge vil skape flere arbeidsplasser.
 •  SkatteFunn-ordningen utvides, regjeringen vil heve de maksimale beløpsgrensene.
 •  NITO støtter regjeringens forslag om å videreføre satsingen på DEMO 2000 for å styrke petroleumsforskningen.
 •  Regjeringen vil opprettholde nivået på ordninger som Brukerstyrt innovasjonsarena og FORNY 2020 gjennom Norges Forskningsråd.

NITO Møre og Romsdal ønsker å være en løsningsfokusert partner for flere arbeidsplasser og mer verdiskaping på Nordvestlandet. 1. desember deltok NITO Møre og Romsdal med egen stand på Desemberkonferansen i Kristiansund. Hovedoverskriften for konferansen var: En veltrimmet industri klar for nye løft.

NITO Møre og Romsdal

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Se våre politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: