Gå til innhold
Blomst, illustrasjon. Foto: Morguefile
2016

- Grønne investeringer må skje i Norge

Statoil Energy Ventures blir et av verdens største investeringsfond for fornybar energi. Milliardsatsingen kan skape nye grønne ingeniørjobber. - Vi må sørge for at flere grønne investeringer skjer i Norge, sier NITO-president Trond Markussen.


NITOs president, Trond Markussen, sier NITO er glad for nyheten om at Statoil lanserer et venturefond som skal investere i grønne vekstselskaper og at selskapet ser potensialet i at ny fornybar energi kan gi stor avkastning.

Ifølge Statoil gjenspeiler det nye fondet selskapets ambisjoner om å gradvis supplere olje- og gassporteføljen med lønnsomme løsninger innen fornybar energi.

Nye energiløsninger

I løpet av sju år skal det investeres nærmere 1,7 milliarder kroner i nye energiløsninger. Fondet kan bidra til å skape en rekke nye arbeidsplasser i verdens fornybarnæring.

Investeringsfondets satsningsområder:

  • vindkraft
  • solenergi
  • energilagring
  • transport
  • energieffektivisering
  • smarte strømnett

Fornyelse og helt nye muligheter

- Investeringsfondet kan potensielt generere nye arbeidsplasser for ingeniører og teknologer i Norge. Slik vil det stimulere til det grønne skiftet også her, sier NITOs president Trond Markussen.

- Når Statoil Energy Ventures går inn for å tilføre grønne selskaper vekstkapital globalt er det viktig at det også investeres betydelige summer nasjonalt. Norge har brukt betydelige midler i å utdanne ingeniører og teknologer. For å sikre et høyt utbytte av denne investeringen er vi nødt til ta den i bruk hjemme. Dette kan bidra til å styrke Norges grønne konkurransekraft, sier Markussen.

Han mener rammebetingelsene for testing, utprøving og implementering av ny teknologi må forbedres. - Norge har gjennomført en rekke pilotprosjekter gjennom årene, nå er det på tide at disse omsettes, sier Markussen. Han påpeker betydningen av logistikk i denne sammenhengen.

NITO har lenge arbeidet for at miljøteknologi skal stå sentralt i norsk næringspolitikk og at det legges til rette for en målrettet satsing på forskning og utvikling av fornybar energi. Gjennom arbeidsplasser som investeringsfondet kan skape ser NITO samtidig muligheten til å opprettholde og fornye norsk offshorekompetanse.

Se NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: