Gå til innhold
Boliger
2016

- Må unngå feilaktig lokkepris på din neste bolig

NITO Takst frykter feilaktige lokkepriser om eiendomsmeglerne selv får bestemme markedsprisen på din nye bolig. Markedspris må bestemmes av en objektiv takstmann.


Leder for NITO Takst, Espen Fuglesang, ønsker at bolighandelen skal bli tryggere. Han blir provosert av meglere som mener at det er de selv som skal sette prisen og ikke en objektiv takstmann. 

Deler av norsk meglerbransje vil fjerne takstmennenes verdivurdering, de vil la eiendomsmeglerne selv bestemme markedsprisen på boligen. NITO Takst mener en ny praksis vil misbrukes og føre til unaturlige lokkepriser.

La bolighandelen bli tryggere – ikke motsatt

NITO Takst er opptatt av at bolighandelen skal oppleves trygg for alle parter. - Meglerne skal være troverdige og kunne formidle en objektiv riktig pris. Ved at de selv skal bestemme hva som er markedspris vil det skape en større usikkerhet ved det enkelte kjøp, sier Espen Fuglesang, leder for NITO Takst.

Han mener de nye forslagene er et forsøk fra meglere på å presse ut objektive takstmenn. - Dette rammer forbrukerne.

- Hvis en megler bare setter pris, vil det i områder med stort press være vanskeligere å se forskjellen på om en bolig er ny eller gammel. Gamle og nye boliger vil i slike områder kunne prises mer likt. Takstmenns oppgave er å vise forskjellene, og få formidlet dette i takstdokumentet.

Det er etter et initiativ fra Eiendom Norge at meglere i Hordaland nå foreslås å sette markedsverdi på boliger selv.

Må ivareta god meglerskikk

Takstmenn i Hordaland opplever å bli kontaktet av meglere som presser dem til å ikke sette markedsverdi.

- Vi får tilbakemeldinger fra takstmenn om at meglere truer dem med å ikke gi dem flere oppdrag dersom de ikke etterfølger kravet. Meglere vil nå aktivt fraråde selger at takstmannen setter verdi. Vi i NITO Takst stiller spørsmål ved om dette er god meglerskikk, sier Fuglesang.

- Det er en lang tradisjon for at det er takstmannen som setter verdi. NITO Takst er bekymret for at takstmannen, som er den eneste objektive, uavhengige og bygningskyndige part, blir fjernet fra å sette verdi på boligen. Dette vil gi forbrukerne mindre trygghet, mener Fuglesang. - Takstmann setter verdi, megler er selger.

Han gir videre følgende momenter om forslaget:

  • Megler har provisjon basert på høyest mulig pris. Megler kan også sette lavere verdi på boligen for å øke omløpshastigheten. Man kan tenke seg at en megler kan ha ulike insentiver for (og egeninteresse i) å sette en lav eller høy verdi på boligen. Dette ser NITO Takst med stor bekymring på.

  • En takstmann verdsetter i snitt dobbelt så mange eiendommer som en megler, og har dermed de beste forutsetningene for å sette rett verdi. NITO Takst mener det er svært uheldig at megleren står alene i å sette verdi uten en uavhengig part. Meglerbransjen erfarer nå at digitalisering av flere tjenester også truer markedet for meglertjenester. De må derfor se etter andre områder som kan bidra til at de får beholde mest mulig av sin markedsposisjon. NITO Takst antar at meglernes forsøk på å overta mer av takstmannens rolle må ses i sammenheng med dette.

  • En undersøkelse utført av forbrukerrådet viser at 80 prosent av forbrukerne har større tiltro til en verditakst fra takstmann enn fra megler. Forbrukere må fortsatt ha mulighet til å velge en totalvurdering fra en takstmann som gjør en grundig teknisk analyse av eiendommen og har kompetanse til å vurdere markedsverdien.

  • Det er helt avgjørende å opprettholde kompetansen i takstbransjen. Økt digitalisering og nye trender for gjennomføring av boligsalg, hvor mange boligselgere velger å gjøre mer av salgsprosessen selv, gjør at behovet for en objektiv, uavhengig og bygningskyndig part øker. Dette vil øke risikoen for de som kjøper og selger bolig, derfor kan ikke NITO Takst sitte stille å se på meglernes forsøk på å presse takstmannen ut av boligsalgsprosessen.

  • I en spørreundersøkelse NITO Takst hadde til takstmennene i Hordaland 12. januar 2016, svarte 45,5 prosent at megler ikke vil ha markedsverdi fra takstmann. Situasjonen i dag er betydelig endret da bortimot 100 prosent nå vil kunne oppleve dette.

Se mer informasjon om kjøp og salg av bolig

Publisert: Sist oppdatert: