Gå til innhold
Kalkulator. Illustrasjon: Morguefile
2016

Lønn 2016: – Skal ha vår del av verdiskapingen

Tre av fire ingeniører sier nei til null. - Bildet er ikke så dystert som noen industriledere skal ha det til. Store deler av industrien har økt omsetningen, derfor skal de fleste ingeniører ha et godt lønnspåslag også i 2016. Det sier NITOs president Trond Markussen.

- Deler av industrien har økt sin omsetning med over fem prosent. Det er ikke til å komme fra at teknologer og ingeniørene skal ha sin del av verdiskapingen, understreker Trond Markussen.

- Våre medlemmer har nøkkelroller i bedriftene og er de som aktivt bidrar til nyskaping og mer effektiv drift.

Blant NITOs over 80.000 medlemmer er det kun 15 prosent som jobber i den hardt rammede offshore- og leverandørindustrien.

- Det har gått meget bra for oljeindustrien i mange år. Annen type industri har ofte stått i skyggen og har lønnsmessig ikke kunne hatt samme lønnsutvikling som mange har opplevd innen olja, sier Markussen. - Markedssituasjonen er en annen nå, bildet har snudd. Mange fastlandsbaserte industribedrifter gjør det svært godt.

NITO diskuterte lønn og lønnsutvikling for 2016 i sin tariffkonferanse 16. februar. En undersøkelse blant medlemmene viser at de har forventninger godt forankret i realisme. Ingeniører er kjent for å være realistiske, de ser og forstår samfunnsdebatten. Tre av fire ingeniører sier nei til nulloppgjør. Hovedtyngden av medlemmene har en forventning om to til tre prosents lønnsøkning.

Ikke riktig at «alle må gi»

- Vi ser budskap om at når oljeindustrien går dårlig så er det nasjonal krise og at «alle må gi». Men det kan ikke være slik at folk ikke kan få lønnsøkning, eller gå ned i lønn, bare fordi det går dårlig i én bransje. Riktignok gir nedturen i oljenæringen ringvirkninger til andre næringer, men ansatte i bedrifter som gjør det bra kan ikke straffes nærmest i solidaritet med oljenæringen, sier Markussen.

- Alle ønsker jo at kjøpekraften i Norge opprettholdes. Da gjelder det også å begrense de negative ringvirkningene fra oljeindustrien. Økte lønninger der det går bra bidrar til å holde lokalsamfunn i live, når handel og pengestrøm opprettholdes bidrar det til å holde folk i jobb.

Mer enn sort og hvit

- Det er viktig at vi ser det nyanserte bildet, at vi også ser fargene og ikke bare sort hvit, sier Markussen. - Bedrifter som får til utvikling, som ekspanderer og hevder seg i internasjonal konkurranse – det er klart at ansatte her skal berømmes med god lønnsutvikling.

NITO støtter i utgangspunktet frontfagstankegangen; den konkurranseutsatte industrien skal ha «bærekraftige» lønnsoppgjør. NITO forhandler kun lønn lokalt. Forhandlingene skal resultere i en ramme som arbeidsgiver fordeler til medlemmene på individuell basis. Da er det bedriftens omsetning og resultat som er utgangspunkt for lønnsforhandlingene.

- Ingeniørene er fullstendig klar over at Norge er i omstilling. De kjenner på kravene om mer effektivisering, automatisering og andre nye løsninger, sier Markussen. - Ingeniørene vil bidra, de vil skape nytt og slik jobbe for å utvide eller skape helt nye markeder. Den nøkkelrollen må det satses på!

Se NITOs temaområde for lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: