Gå til innhold
Dørklokke. Illustrasjon: Morguefile
2016

Trygge boligkjøp krever nøytrale takstmenn

Man kan tenke seg at en mekler kan ha ulike insentiver for – og egeninteresse i – å sette en lav eller høy verdi på boligen.

Innlegg av Espen Fuglesang, administrerende direktør i NITO Takst. Stod på trykk i Dagbladet 25.02.16:

NITO Takst, som organiserer takstmenn, frykter feilaktige lokkepriser om eiendomsmeglerne selv får bestemme markedsprisen på din nye bolig.

Markedspris må bestemmes av en objektiv takstmann. Deler av norsk meglerbransje forsøker nå å fjerne takstmennenes verdivurdering og vil la eiendomsmeglerne selv bestemme markedsprisen på boligen.

En ny praksis vil bli misbrukt og vil føre til unaturlige lokkepriser.

Bolighandelen skal oppleves trygg for alle parter. Det er en lang tradisjon for at det er takstmannen som setter verdi på boligen. Takstmann setter verdi, megler er selger.

Fare for mindre trygghet

NITO Takst er bekymret for at takstmannen, som er den eneste objektive, uavhengige og bygningskyndige part, blir fjernet fra å sette verdi på boligen. Dette vil gi forbrukerne mindre trygghet.

Det er etter et initiativ fra Eiendom Norge at meglere i Hordaland nå vil sette markedsverdi på boliger selv.

Takstmenn i Hordaland opplever å bli kontaktet av meglere som presser dem til å ikke sette markedsverdi.

NITO Takst får tilbakemeldinger fra takstmenn om at meglere truer med å ikke gi dem flere oppdrag dersom de ikke etterfølger kravet. Meglere vil nå aktivt fraråde selger at takstmannen setter verdi. NITO Takst stiller spørsmål ved om dette er god meglerskikk.

Større usikkerhet

Megler har provisjon basert på høyest mulig pris. Megler kan også sette lavere verdi på boligen for å øke omløpshastigheten. Man kan tenke seg at en megler kan ha ulike insentiver for - og egeninteresse i å sette en lav eller høy verdi på boligen. Ved at meglerne selv skal bestemme hva som er markedspris vil det skape en større usikkerhet ved boligkjøp.

En takstmann verdsetter i snitt dobbelt så mange eiendommer som en megler, og har dermed de beste forutsetningene for å sette rett verdi.

En undersøkelse utført av forbrukerrådet viser at 80 prosent av forbrukerne har større tiltro til en verditakst fra takstmann enn fra megler. Forbrukere må fortsatt ha mulighet til å velge en totalvurdering fra en takstmann som gjør en grundig teknisk analyse av eiendommen og har kompetanse til å vurdere markedsverdien.

NITO Takst mener det er svært uheldig dersom megleren står alene i å sette verdi uten en uavhengig part.

Endring av roller...

Meglerbransjen erfarer nå at digitalisering av tjenester også truer markedet for meglertjenester. NITO Takst antar at meglernes forsøk på å overta mer av takstmannens rolle må ses i sammenheng med ønsket om å sikre et marked i fremtiden.

Forbrukerrådet er mot en utvikling hvor takstmannen ikke lenger får sette verditakst på boligen. I Danmark er uavhengighet mellom takstmann og megler regulert i lovverket. NITO Takst mener det også trengs en tilsvarende regulering av dette i Norge. Det ble foreslått forskriftsfestet i NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig. Denne forskriften er det på høy tid å innføre.

Hvor mye boligen er verdt må bestemmes av en takstmann. Usikkerheten ved kjøp av bolig må ned, ikke opp. Om takstmannen presses ut fra boligsalgsprosessen, er det boligkjøperne som blir de store tapere.

Kjøpe bolig?

Selge bolig?

Se NITO Takst

Publisert: Sist oppdatert: