Gå til innhold
2016

Norge trenger flere kvinnelige problemløsere

Behovet for ingeniører blir ikke mindre i årene som kommer. Vi vil særlig oppfordre unge kvinner til å satse på en teknologisk utdanning.

Av: Trude Skogesal, visepresident i NITO, og Jorunn Birkeland, hovedstyremedlem i NITO og Statoil-tillitsvalgt.

Illustrasjon: Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

Selv om oljebransjen sliter med ledighet for tiden må vi huske at den største andelen av ingeniører jobber utenfor denne bransjen. De er i kommuner, stat, helse og i anleggsvirksomhet.

I NITOs behovsundersøkelse for 2016 svarer hele 41 prosent av arbeidsgiverne i Norge at de mener det blir behov for flere ingeniører de neste tre årene. Størst er behovet innen bygg, helse og i kommunene.

I både petroleums- og kraftbransjen er mange dessuten i ferd med å nærme seg pensjonsalder, og kvinneandelen er på bare 20 prosent. Bransjene selv må bli bedre på å lokke til seg nyutdannede, kvinnelige ingeniører – og tørre å satse på dem.

Hva må gjøres?

I dag er 32 prosent av de som studerer realfag og teknologi kvinner, mens kun 23 prosent av sysselsatte kvinner har denne utdanningsbakgrunnen. Så hva må og kan gjøres for at vi skal få flere kvinnelige problemløsere?

  • Vi må sikre at realfagsinteressen vekkes allerede i barnehagealder.
  • Realfag og teknologi må være et like naturlig valg for både jenter og gutter.
  • Vi må slå ned på myter om at jenter ikke passer i teknologiyrker.

Rekrutteringsarbeid som nytter

I fjor gav NITO sin rekrutteringspris til NTNU for deres satsing på å rekruttere jenter til sivilingeniørstudiene, blant annet ved å gi to ekstra poeng til jenter som søker spesielt mannsdominerte studier.

Universitetet i Agder (UiA) har også fått prisen for å arrangere motivasjonsdagen «Jenter og teknologi» i flere år. UiA inspirerte faktisk regjeringen til å bevilge penger til å spre arrangementet til flere universiteter og høgskoler. Slike tiltak ser vi gjerne mer av!

Sats på mannsdominerte bransjer

For å løse framtidens utfordringer lokalt, nasjonalt og globalt må Norge ha flere ingeniører og teknologer, og da kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen.

Om kort tid er det søknadsfrist for høyere utdanning. Vi håper flere unge kvinner oppdager hvor mange muligheter som åpner seg ved å velge en teknologisk utdanning. Norge trenger dere!

Se Aktuelt-saker fra NITO

Publisert: Sist oppdatert: