Gå til innhold
Illustrasjon, gruppe mennesker. Foto: Tom Haga
2016

Skap resultater: Tre måter å motivere ansatte

God ledelse handler blant annet om å motivere ansatte. Men motivere til hva? Medarbeidere kan trenge motivasjon til så mye, men åpenbart viktig er motivasjon til å nå de samme målene som ledelsen.

Amund Fjeldstad og Marianne Ryeng er rådgivere i ledelse og organisasjonsutvikling, og driver Fjeldstad & Partners. Sammen holder de flere kurs for NITO om motivasjon og kommunikasjon. Her gir de tre retningslinjer for ledere som skal motivere ansatte til å nå virksomhetens mål:

  1. Lederen må først motivere seg selv. Som leder spør jeg meg selv: Hva ved selskapets retning er mest interessant? Hva ved de målene som er satt motiverer meg? Hvorfor fascineres jeg av bedriftens mål eller visjon? Dette er viktig da kun en motivert leder kan motivere andre. Dernest vil det hjelpe meg å kommunisere smart; nemlig at jeg motiveres av målene, at dette er noe jeg tror på og ønsker «å leve», i motsetning til å si at «ledelsen har bestemt dette, derfor må vi....»

  2. Deretter må lederen kommunisere et høyt og tydelig «hvorfor» målene er viktige, ikke bare hva målene er. Med høyt og tydelig menes å «bryte ned» hvorfor i mindre biter: Først bakgrunn; hvor kommer målene fra? Dernest formål; hva skal vi oppnå med å nå målene? Og hvorfor er disse målene relevante akkurat nå, altså på dette tidspunktet? Hva det vil gi å oppnå noe er mer motiverende enn hva det er å nå noe, og dette må ledere være gode til å beskrive for sine ansatte.

  3. Og endelig, når lederen skal motivere den enkelte ansatte, dreier det seg om finmekanikk. En god måte å gjøre dette på er å peke på den ansattes gode egenskaper, og knytte disse opp mot det som skal gjøres for å nå målene. Da må lederen først kjenne den ansattes gode egenskaper, noe alle gode ledere bør kunne. I stedet for et overfladisk «stå på» eller «dette får du til», peker lederen på at den ansatte er «spesielt dyktig på å lytte til andre og forstå deres perspektiv», og legger til «som vil være ekstra nyttig i dette prosjektet som inkluderer så mange aktører». Nå opplever den ansatte seg sett og hørt, egenskapene til vedkommende knyttes opp til arbeidsoppgavene, og det hele er mer motiverende.
Altså:
Først finner vi motivasjonen i oss selv, dernest er vi gode på å forklare betydningen av å nå målene, og så ser vi den enkelte medarbeider – under overflaten.

Ikke så vanskelig, men det krever god bevissthet, litt planlegging, og ikke minst, at det faktisk gjøres.

Se alle andre kurs og arrangementer

Publisert: Sist oppdatert: