Gå til innhold
1. mai illustrasjon. Foto: Colourbox
2016

1. mai er fortsatt relevant

- Det er viktig med en egen dag der oppmerksomheten rettes spesielt mot arbeidstakers rettigheter, mener Trond Markussen, president i NITO.

- De økonomiske forskjellene mellom folk øker over hele verden. Streikeretten er under press i flere europeiske land. I Finland har regjeringen fremmet lovforslag som vil svekke arbeidstakernes rettigheter. Her hjemme opplever medlemmene våre at rettigheter er under press og at fagorganisasjonenes rolle er svekket. Min konklusjon: Ja, vi trenger fortsatt 1. mai som en dag hvor vi setter søkelyset på arbeidstakers rettigheter.

Trond MarkussenNITOs president Trond Markussen (bildet) er klar i sin tale: - Et godt arbeidsliv er et produktivt arbeidsliv. Det burde være «vinn-vinn» for arbeidstaker og arbeidsgiver/eier. Så enkel er verden dessverre ikke.

Solidaritet

- 1. mai handler ikke minst om å vise solidaritet med arbeidstakere i andre land. Hvert år dør mange tillitsvalgte rundt om i verden i sin kamp for bedre arbeidsforhold. Arbeidstakere dør fordi lokalene de jobber i raser sammen, andre dør av sult og umenneskelige arbeidsforhold.

NITOs uttalelse om solidaritet

Vern om arbeidstakers rettigheter

NITO er gjennom sin deltakelse i flere internasjonale fagorganisasjoner engasjert i kampen for arbeidstakers rettigheter.

- Selv om vi i Norden og Europa for øvrig er bedre stilt enn de fleste andre land, merker vi også presset på opparbeidede rettigheter. Stadig hurtigere endringer i arbeidslivet utfordrer oss som ansatte. Høy arbeidsledighet, arbeidsgivere og politikere som ønsker å forringe kvalitet på avtaler for å gjøre arbeidslivet mer fleksibelt, bedriftsstrukturer hvor vi ikke er ansatte, men bare oppgaveleverandører er hverdagen for stadig flere.

- Da blir det viktig å være organisert og ha en egen dag der vi retter ekstra oppmerksomhet mot arbeidstakernes rettigheter. 1. mai er fortsatt en slik dag, mener Markussen.

Se NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: