Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Tom Haga
2016

Hvordan få flere ingeniører i arbeid

Kompetanse, omstilling, tiltak nå og framover: NITO var 21. april i møte med arbeids- og sosialministeren og kunnskapsministeren om Norges framtid.


Arbeidsminister Anniken Hauglie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i møte med blant andre Tom Helmer Christoffersen og Trond Markussen fra NITO.

Ingeniører og sivilingeniører fra petroleumsnæringen går lenger ledig enn andre grupper. En NAV-analyse viser at etter 16 måneder er fortsatt 25 prosent av gruppen arbeidsledig. - Dette er en situasjon som ikke må få lov til å vedvare, sa NITO-president Trond Markussen i møtet med ministrene.

NITO var sammen med Tekna, NHO, KS, NAV og aktuelle utdanningsinstitusjoner invitert til et møte om mulighetene som åpner seg som følge av regjeringens forslag til regelverksendringer på arbeidslivsområdet.

NITO mener det var et godt konstruktivt møte med lydhøre statsråder og god erfaringsutveksling og idèmyldring.

Det er behov for ingeniørkompetanse

Markussen påpekte i møtet at i NITOs behovsundersøkelse oppgir mer enn hver tredje arbeidsgiver at det er vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de har behov for. 40 prosent av disse oppgir at det skyldes mangel på kandidater med riktig fagkombinasjon og at det er vanskelig å finne kvalifiserte søkere.

Ingeniørbehov meldes også av andre:

  • IKT Norge anslo høsten 2015 at vi kan mangle opp mot 17.000 med IKT-bakgrunn i 2020.
  • Regjeringens Nasjonal helse- og sykehusplan peker på et stort ingeniørbehov.

Tett kompetansegapet

- Når mange arbeidsgivere trenger ingeniørkompetanse, og mange ingeniører er arbeidsledige, må vi finne løsninger som tetter gapet mellom tilgjengelig kompetanse og arbeidsgivers behov, sa Markussen.

Hvilket kompetansebehov har arbeidsgiverne i dag, og i morgen?

NITO har tatt initiativ til et kompetansegap-prosjekt i Rogaland, og ønsker NAV og NHO med på laget.

- Våre arbeidsledige medlemmer trenger kunnskap om hva slags kompetanse arbeidsgivere fra andre bransjer faktisk trenger. Vårt inntrykk er at mange arbeidsgivere i for liten grad konkretiserer hvilken ingeniørkompetanse det er behov for, sa Markussen.

Flere av NITOs medlemmer vil omstilles, men flere faktorer må på plass:

  • De må vite hva slags kompetanse de må fylle på med for å få jobb i en annen sektor.
  • Det må kartlegges hvilke utdanningstilbud som må tilbys de ledige.
  • Utdanningsinstitusjonene må så tilby utdanning innen disse fagområdene.
  • De ledige må få tilgang på tilbudet.

Må få komme i gang med omstillingen

Torbjørn Røe Isaksen og Trond Markussen- Det er viktig at det ikke legges unødige hindringer i veien for å gi arbeidsledige en reell mulighet til å ta den ønskede utdanningen raskest mulig. Å legge for sterke begrensninger på progresjon og ekskludere fag som kan tenkes å være del av et lengre utdanningsløp virker her i overkant restriktivt, mener Markussen.

Se også: Dette gjør NITO for ledige

- I tillegg til å få dekket behovet for ingeniørarbeidskraft som er her allerede i dag, er det viktig å skape nye arbeidsplasser for morgendagen, sa Markussen. - Vi må nyttiggjøre oss kompetansen og teknologien fra petroleumsnæringene inn i andre næringer.

- Norge har ikke råd til at arbeidsledigheten blant arbeidsdyktige, lærenemme og omstillingsvillige arbeidstakere biter seg fast på et høyt nivå. Det må skapes muligheter for den enkelte, og for slik å redusere de store offentlige kostnadene ved ledighet.

NITOs ulike politikkområder

Publisert: Sist oppdatert: