Gå til innhold
Illustrasjonsfoto fra bioingeniørs hverdag. Foto: Annette Larsen
2016

Innspill fra deg som bioingeniør er avgjørende

NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) lytter til bioingeniører over hele landet. Innspill fra bioingeniørenes hverdag er avgjørende i påvirkning for en best mulig helsepolitikk i Norge.

BFI i møte med Bent Høie
BFI/NITO i møte med helseminister Bent Høie. Leder av BFIs fagstyre, Rita von der Fehr, til venstre.

Store ord og lite handling – eller...

Hvem bestemmer hva NITO skal mene om helsepolitikken? Hvem er menneskene bak ordene som leveres til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet? Svaret er at det faktisk er mange bioingeniører fra hele landet som engasjerer seg.

Gjennom BFI bidrar man med innspill til NITOs helsepolitikk, dette påvirker politikken som føres i Norge. Bioingeniører er valgt inn i BFIs fagstyre, i Yrkesetisk råd og flere er med i BFIs rådgivende utvalg.

Du vet selv hvor skoen trykker

- For at BFI i det hele tatt skal kunne mene noe, er vi avhengig av at bioingeniører kommer med innspill, sier instituttleder for BFI, Lisa Husby Sande.

- Vi er avhengig av innspill. Det er du som jobber som bioingeniør som best vet hvor skoen trykker. Det er du som sitter med fagkunnskapen og som kan fortelle hvordan helsevesenet oppfattes som ansatt, men som også har god innsikt i hvordan det er å være pasient og pårørende.

Det er snart nytt valg til BFIs fagstyre og Yrkesetisk råd. BFI vil at bioingeniører i hele Norge skal vurdere seg og sin rolle, og hvordan man kan passe til å delta i dette.

- Det er en spennende nominasjonsprosess vi har foran oss, sier Husby Sande. - Ved å delta i våre fora får du utvidet nettverket ditt, det vil oppleves meningsfullt og givende å være med.

Slik blir du nominert

Hvis du selv vil stille til valg for BFIs fagstyre eller Yrkesetisk råd må du få to kolleger til å foreslå deg som kandidat.

Ta en prat i lunsjen med dine kolleger, spør om de kan nominere deg.

Nominering skjer ved at to kolleger sender en e-post med ditt navn og kontaktinformasjon til . Dette må skje innen 20. juni. Du vil så bli kontaktet om videre prosess.

Dette innebærer det å være medlem av BFIs fagstyre 

Dette innebærer det å være med i Yrkesetisk råd

Valg i BFI 2016 

Mer om BFI

Publisert: Sist oppdatert: