Gå til innhold
Illustrasjon lommebok. Foto: Colourbox
2016

Tariff 2016: Løsning for kommunal sektor

Avtalen sikrer at lønn skal fastsettes i lokale forhandlinger uten øvre ramme, både i 2016 og 2017.

KS og forhandlingssammenslutningene ble i natt enige i årets lønnsoppgjør. I kommunal sektor forhandler Akademikerne på vegne av NITOs medlemmer.

Det er 20 år siden sist et hovedoppgjør kom i havn ved forhandlingsbordet. Avtalen med KS sikrer at lønnen for Akademikernes medlemmer skal fastsettes gjennom lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 5 ute i kommunene uten øvre ramme – både i 2016 og 2017.

For NITOs medlemmer som er plassert i hovedtariffavtalens kapittel 3 eller 5 er det kun lokale forhandlinger som regulerer lønnsutviklingen.

Vil kunne gi større tilgang på ingeniører i kommunene

Kjetil Lein- Lokal lønnsdannelse har vist seg å gi våre medlemmer god uttelling og gjør at kommunene får tilgang på viktig ingeniørarbeidskraft. Derfor er dette prinsippet svært viktig, sier Kjetil Lein (bildet), leder i NITOs forhandlingsutvalg for kommunal sektor (FU Kommune).

- NITO er dessuten svært tilfreds med at tariffpolitiske forutsetninger ikke lenger omtales i den nye hovedtariffavtalen. Dette skaper bedre forutsetninger for frie forhandlinger og konstruktive prosesser ute i kommunene, sier Kjetil Lein.

- Dessverre fikk vi ikke gjennomslag for kravet om at lærerne skal innplasseres i hovedtariffavtalens kapittel 5 og dette er så klart skuffende fortsetter Lein. - KS ønsker nå å se på lønnsmekanismene for lærerne, men vi mener dette arbeidet går for sakte.

Sentrale tillegg

Det er enighet om sentrale tillegg i kapittel 4 både for 2016 og 2017. Disse tilleggene vil også treffe lærerne og gis med virkning fra 1.5.2016 og 1.8.2017, samt at det avsettes midler til lokale forhandlinger på 0,9 prosent pr. 1.9.2017.

Videre er partene enige om å samordne stillingsgruppene med krav til høyskole-/universitetsutdanning, og i tillegg er lederlønnsbestemmelsene i kapittel 3.4 utvidet med en ny forhandlingsbestemmelse for mellomledere. - Dette siste punktet kan få betydning for enkelte av våre medlemmer, sier Lein.

Jobber videre med pensjon

Pensjon ble ikke noe stort tema i dette hovedlønnsoppgjøret, men partene vil arbeide videre med fremtidig tjenestepensjon i tariffområdet.

- Det som imidlertid er veldig positivt er at den nye tariffavtalen er tydelig på at vi har streikerett dersom endringer i pensjonsvilkårene blir tema i denne tariffperioden, avslutter Kjetil Lein, Leder i FU Kommune.

Protokoll hovedtariffoppgjøret 2016, Akademikerne - KS

Vedlegg til protokoll - informasjon bl.a. om sentrale tillegg

Alt om tariffoppgjøret

Publisert: Sist oppdatert: