Gå til innhold
Trond Markussen følger Stortingets spørretime
2016

NITO-argumenter i Stortingets spørretime

Det er rekordhøy ledighet blant ingeniører. Samtidig sliter hver tredje arbeidsgiver med å skaffe ingeniørkompetanse. For å få bukt med dette, tok Eirin Kristin Sund (Ap) i dag opp NITOs forslag om kompetansegapsprosjekt i Stortingets spørretime.

80 prosent av NITOs medlemmer sier at deres kompetanse er svært anvendbar i andre bransjer og sektorer med litt kompetansefyll. NITO har tatt til orde for at myndighetene umiddelbart må legge til rette for å fylle dette kompetansegapet.

Tett kompetansegapet

- I NITO har vi fremmet et forslag om å gjennomføre et kompetansegapsprosjekt, hvor målet er å tette det. Ideen er hentet fra våre arbeidsledige ingeniører i Stavanger. NITOs arbeidsledige medlemmer vil gjerne omstilles og ikke minst få en jobb. Vårt inntrykk er at mange arbeidsgivere i for liten grad konkretiserer hvilken ingeniørkompetanse de trenger. Det skaper usikkerhet og frustrasjon blant ingeniører som kommer fra petroleums- og leverandørindustrien. Det er et veldig positivt signal for våre medlemmer at Arbeiderpartiet tar opp dette og utfordrer regjeringen om støtte. Så tar vi det til etterretning at statsråden ikke svarte direkte på spørsmålet, men vi håper på støtte fra regjeringen likevel, sier Trond Markussen, president i NITO.

- NITOs medlemmer vil gjerne omstilles og vil vite hva slags kompetansegap de må fylle for å få en jobb i en annen sektor. Dette er et kortvarig prøveprosjekt i Stavanger, i et samarbeid mellom NAV, NHO og NITO for å kartlegge behovene. Dette forslaget har blitt fremmet overfor arbeidsministeren, men foreløpig uten å få særlig respons på videre oppfølging, fortsetter Markussen.

I spørretimen 27. april løftet Eirin Kristin Sund frem NITOs kompetansegapsprosjekt. Hun spurte om hvordan Tord Lien så for seg at ledige ingeniører fra petroleumsnæringene skal få seg arbeid i andre næringer. Olje- og energiminister Tord Lien svarte at regjeringen satser på havbruk og å bedre muligheten for at folk med realfagsbakgrunn kan begynne å arbeide i skolen. Dessuten understreket han petroleumsnæringens ansvar for å redusere kostnadene for å kunne være konkurransedyktige når aktiviteten eventuelt tar seg opp. Men, statsråden unnlot å svare på Sunds utfordring om å satse på et kompetansegap-prosjekt for ledige ingeniører fra oljenæringen.

- Jeg er skuffet og fortvilet over regjeringens passivitet overfor arbeidsledige fra petroleumssektoren. Antall arbeidsledige ingeniører er historisk høyt, og det burde få regjeringen til å snu enhver stein. Vi trenger tiltak som gir arbeidsplasser umiddelbart. NITOs forslag om prosjekt kompetansegap er et godt forslag, nettopp fordi det vil kunne avdekke behov som får arbeidsledige ingeniører fortere i arbeid. Det sa Eirin Kristin Sund i en kommentar til NITO i etterkant av spørretimen.

I dagens spørretime refererte også representanten Odd Omland (Ap) til brev fra NITOs avdelinger i Agder angående den økende arbeidsledigheten blant ingeniører på Sørlandet.

Her kan du se spørsmål og svar fra dagens spørretime på Stortinget

Hvordan få flere ingeniører i arbeid 

Publisert: Sist oppdatert: