Gå til innhold
Illustrasjon penger. Foto: Colourbox
2016

Tariff 2016: Etterlengtet seier for NITOs medlemmer i stat

Akademikerne/NITO har fått gjennomslag for sitt arbeid om et nytt lønnssystem i staten.

Staten og Akademikerne er enige om behovet for et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten, som legger til rette for at virksomhetene kan rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere. Fra 2017 vil de sentrale parter kun forhandle den økonomiske rammen, mens pengene fordeles gjennom lokale forhandlinger.

Detaljer settes gjennom utvalg

Et partssammensatt utvalg vil innen 1. februar 2017 arbeide fram forslag til detaljene i det nye lønns- og forhandlingssystemet.

I år er forhandlingsløsningen et begrenset generelt tillegg til alle, og en betydelig større lokal pott.

Den økonomiske rammen for årets oppgjør er 2,4 prosent.

I disponible midler vil det si:

  • Det avsettes 2,3 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.
  • Med virkning fra 1. mai gis det et generelt tillegg på 0,5 prosent på hovedlønnstabellen.
  • Det avsettes 0,1 prosent per 1. mai til økonomiske endringer av fellesbestemmelsene (kvelds- og nattillegg mv.)

Etterlengtet modernisering

Siw TyldumNITOs forhandlingsleder i statlig sektor, Siw Tyldum (bildet) er svært begeistret for resultatet:

- Dette er et historisk øyeblikk og jeg er utrolig glad og stolt over at NITO, sammen med de øvrige i Akademikerne endelig har fått gjennomslag for ønsket om modernisert hovedtariffavtale som gjenspeiler NITOs lønnspolitikk. 

Tyldum er videre fornøyd med at en langvarig prosess har gitt resultater.

Målbevisst arbeid

- FU-stat har jobbet målbevisst mot dette siden jeg ble leder av utvalget i 2009. Høsten 2009 vedtok Akademikerne stat en strategi for å endre det statlige tariffsystemet og vi har siden det jobbet målbevisst, selv om det har vært mange nedturer.

- Det er derfor ekstra hyggelig at gjennombruddet kom på min vakt som leder av NITOs forhandlingsutvalg, avslutter Siw Tyldum.

De viktigste avtaler, overenskomster og protokoller i statlig sektor finner du på våre temasider.

Regjeringen: Staten og Akademikerne enige i lønnsforhandlingene i staten

Alt om lønnsoppgjøret 2016

Publisert: Sist oppdatert: