Gå til innhold
Digital illustrasjon: Colourbox
2016

Tett gapet mellom ledige oljeingeniører og IKT-behov

IKT-meldingen påpeker Norges store behov for IKT-kompetanse. Med riktig kompetansepåfyll kan ledige ingeniører dekke behovet.

Arbeidsledigheten blant ingeniører og teknologer øker i høyt tempo. NITOs behovsundersøkelse viser at mer enn hver tredje arbeidsgiver opplever at det er vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de har behov for, mange av disse peker direkte på IKT-behov.

40 prosent av arbeidsgiverne oppgir at det er mangel på kandidater med riktig fagkombinasjon; det er vanskelig å finne kvalifiserte søkere.

Uheldig kompetansegap

15. april kom Digital Agenda, stortingsmeldingen som peker ut retningen for regjeringens IKT-politikk. Den sier at mangel på avansert IKT-kompetanse i Norge kan gi et uheldig kompetansegap.

NITO er enig i kapasitetsutfordringene om IKT-kompetanse. Norge har få studenter innen IKT sammenlignet med andre land. Det blir et voksende behov for tilpasning av arbeidsstyrken til den nye teknologien.

Trond MarkussenUtfordringene i olje- og gassnæringen har bidratt til at særlig arbeidsledigheten blant ingeniører øker.

- Behovet for IKT-kompetanse og arbeidsledigheten blant ingeniører må sees i sammenheng, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

- Jeg er enig med Jan Tore Sanner i at ledige ingeniører i olje- og gassnæringen kan bidra til å demme opp mangelen på IKT-kompetanse. Men dette skjer ikke av seg selv, understreker Markussen.

Arbeidsgiverne må ta i bruk tilgjengelige virkemidler

- Først og fremst må arbeidsgivere med behov for IKT-kompetanse nå kjenne sin besøkelsestid og benytte ordningene som allerede eksisterer. Ordninger som bedriftsintern opplæring og midlertidig lønnstilskudd er dessverre ikke godt nok kjent. Det er i tillegg viktig at ledige ingeniører får konkrete råd om hvordan de kan tilpasse sin kompetanse til IKT-behovet.

NITO har foreslått et kortvarig kompetansegapprosjekt på Vestlandet som skal bidra til å avdekke hvordan ingeniører kan omstille sin kompetanse til det arbeidsgiverne etterspør. Prosjektet vil være et samarbeid mellom NAV, NHO, og NITO.

Situasjonsbeskrivelse

  • Arbeidsledige ingeniører og sivilingeniører fra petroleumsnæringene går lenger ledig enn ingeniører fra andre næringer. 25 % av denne gruppen er fortsatt ledig etter 16 måneder.
  • NITOs arbeidsledige medlemmer mangler kunnskap om hva slags kompetanse arbeidsgivere faktisk trenger.
  • Ledige trenger konkrete råd på hva slags etter- og videreutdanninger de bør ta.

- Vi mener ingeniørenes basisutdannelse er et godt grunnlag for flere ingeniørretninger. Mange oljeingeniører jobber med oppgaver som innebærer digital kompetanse, med korte intensive etter- og videreutdanninger vil de kunne bidra til å fylle behovet for avansert IKT-kompetanse. Universitetet i Stavanger vil her ha en viktig nøkkelrolle, sier Markussen.

Kompetansegapprosjektet på Vestlandet vil være en naturlig lyttepost i utviklingen av Norges framtidige verdiskaping.

Se meldingen: Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Publisert: Sist oppdatert: