Gå til innhold
Løsning for partene i mekling. Foto: Colourbox
Løsning for partene i mekling. Foto: Colourbox
2016

Enighet mellom SAN og Spekter: Mekling avsluttet

Etter fire dager med mekling hos Riksmekleren mellom SAN og Spekter, kom partene til enighet tidlig morgen lørdag 17. september.

Hos mekleren.
Avsluttende møte på riksmeklerens kontor, f.v. Christopher Viland, Siri Røine, Birgithe Hellerud og Cristina Santos.

Lønnsoppgjøret for SANs medlemmer, i alle virksomheter i Spekter område 9, kan nå effektueres.

Løsning for Sporveien

Resultatet i Sporveien innebærer at SAN lokalt i Sporveien får en egen overenskomst del B.

Elementer som er på plass:

  • Endring av overtidsregulering for medlemmene
  • Kompensasjon for bortfall av spisepause
  • Rammen for etablering av fleksitidsordning

Økonomien i oppgjøret er 2,5 % i lønnsvekst fra 1. april 2016.

Løsning for Siva

Resultatet for Siva innebærer at SAN-gruppen har fått etablert en egen overenskomst del B.

Elementer som er på plass:

  • Styreansvarsforsikring
  • Fleksitidsavtale
  • Reisetidsregulering
  • Lukking av dagens pensjonsordning pr. 31.12.2016
  • Etablering av innskuddspensjon for nyansatte pr. 31.12.2016
  • Tariffesting av pensjon

Økonomien i oppgjøret er 2,4 % i lønnsvekst fra 1. april 2016. Denne rammen fordeles av arbeidsgiver i tråd med avtalte kriterier i B-delen.

Partene lokalt starter arbeidet med å etablere en pensjonsordning tilpasset det framtidige lov- og regelverk.

Gangen i forhandlingene

Slik forhandlingssystemet i Spekterområdet er innrettet, innledes forhandlingene mellom de sentrale parter – Spekter på arbeidsgiversiden og SAN på arbeidstakersiden (fase 1). I denne fasen forhandles sosiale bestemmelser og plan for fremdrift avklares.

Deretter forhandles det lokalt i den enkelte virksomhet om lokal overenskomst (B-del) og lønnsregulering for SANs medlemmer (fase 2).

Resultatene fra de lokale forhandlingene, både enigheter og uenigheter, bringes inn til de sentrale parter (fase 3) før lønnsoppgjøret kan effektueres.

I årets forhandlinger var det dessverre ikke alle virksomheter som lyktes med å komme til enighet lokalt, og uenighetene ble brakt inn til de sentrale parter. Det lyktes heller ikke Spekter og SAN å løse alle uenighetene.

Avgjørende mekling

Når de sentrale parter ikke kommer til enighet, kobles Riksmekleren inn for å søke å finne en løsning på uenigheten, og forhindre streik.

Meklingen gjaldt SANs medlemmer i Sporveien og Siva (Selskapet for industrivekst SF).

I de sentrale forhandlingene, og meklingen, er det SAN som forhandler og beslutter om forslag til løsning skal aksepteres eller forkastes. Lokale tillitsvalgte blir konsultert, men beslutninger om hva som skal godtas eller ikke ligger hos SAN.

Fakta om SAN

SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter, og er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter.

SAN representerer over 11.000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter.

15 fagforeninger har inngått en samarbeidsavtale som binder disse sammen i denne forhandlingssammenslutningen som kalles SAN.

SAN omfatter utdanningsgrupper fra tre års høgskole og høyere. Det innebærer at SAN representerer de aller fleste ansatte med høyere utdanning i Spekterområdet. Både frittstående organisasjoner og organisasjoner som er medlemmer i Akademikerne er tilsluttet SAN.

Lønnsoppgjøret 2016

Se også nettsidene til SAN

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: