Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox
2016

Galt å outsource helseopplysninger om halve Norge

Styret i Helse Sør-Øst vedtok 8. september å outsource store deler av IKT-tjenestene. Det kan bety at helseopplysninger om mer enn halve Norges befolkning havner i utlandet. NITO, Fagforbundet og EL og IT har bedt om et møte med helseministeren.

Brev fra bl.a. NITO til helseminister Bent Høie sendt 8. september.

De tre organisasjonene ber om et møte med statsråden i forkant av at han avholder foretaksmøtet.

Styret i Helse Sør-Øst tar stilling til et forslag om strategisk partnerskap mellom Sykehuspartner som eies av Helse Sør-Øst og et multinasjonalt selskap, eller å fortsette å modernisere IKT med egne ansatte. Utsett vedtaket og legg mer arbeid i drift i egen regi, mener de tre forbundene. De viser til at en gruppe ansatte har lagt fram et alternativ der Sykehuspartner selv står for modernisering av IKT-løsningene i norske sykehus.

Se også "Fagforbundene raser mot outsourcing" hos digi.no

Sensitive opplysninger

- Grunnmuren innen IKT i helsevesenet står i fare for å outsources. Spesialisthelsetjenesten behandler svært sensitive data. Det er snakk om helseopplysninger for mer enn halve landets befolkning. Vi ser at flere norske selskaper velger å ta tilbake IKT-tjenestene igjen etter dårlige erfaringer med å outsource. Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Finanstilsynet er bekymret over at sensitive data kan utnyttes av ondsinnede aktører når utenlandske selskaper tar over en større del av driften, derfor bør styret utsette saken, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Finansavisen har anslått at kontrakten kan ha en verdi på 3-6 milliarder kroner i en syvårsperiode. Dersom ekstern partner velges, vil dette bli en av de største IKT-kontrakter til private aktører i Norden.

Ikke nødvendig å outsource

De ansattes alternative forslag til drift i egen regi viser at drift av Sykehuspartner kan gjøres innenfor allerede vedtatte økonomiske rammer, raskere, og med lavere risiko.

Trond Markussen- Det er en stor risiko å outsource en så viktig samfunnsfunksjon, sier Trond Markussen, president i NITO.

- Jeg forutsetter at data i seg selv ikke flyttes ut av landet, det må Helse Sørøst sikre.

- Det å få kontroll over mennesker og hvem som har tilgang til disse dataene og serverne er mye vanskeligere når de sitter et annet sted, sier Markussen.

- Å la ansatte i India jobbe på data lagret i Norge betyr mindre kontroll.

- Dessuten øker risikoen for brudd på linjen. Hvis linjen brytes (og det kan skje) vil de som sitter i India ikke ha tilgang. Da blir helse-Norge stående stille fordi de ikke har tilgang, sier Markussen.

Se også NRK: Flagger ut sykehusenes datasystem

Ekstrakostnader og mindre fleksibilitet

En ekstern leverandør vil forutsette en grad av standardisering som ikke er tilstede i dag. Dette vil kunne medføre betydelige ekstrakostnader og mindre framtidig fleksibilitet overfor de enkelte helseforetakene.

- Utsetting av IT til Hewlett Packard eller CSC vil ikke bety bedre eller rimeligere IT-tjenester for helseforetakene. De ansatte i Sykehuspartner har en unik kompetanse på IT for helsevesenet som bør utvikles og satses på, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Se også "Ansatte sier opp i protest mot outsourcing" hos digi.no

Spørsmål til statsråd Bent Høie
Kjersti Toppe (Sp) har i Stortinget stilt følgende spørsmål: Vil statsråden be Helse Sør-Øst avvente sine planer om utflagging av sentrale deler av IKT- virksomheten, vil foretaket pålegges å utrede alternativ drift i egenregi og vil statsråden involvere Stortinget i denne saken og i styringen av nasjonal samfunnskritisk IKT på helsefeltet?

Følg behandlingen her

Se NITOs nettsider om IKT-politikk

Fagmiljø: NITO IKT

Publisert: Sist oppdatert: