Gå til innhold
2016

Støre: Viktige innspill fra NITO

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre dukket plutselig opp, takket for innspill til partiprogrammet, og deltok på NITOs kahoot. Ønsker dialog med NITO framover.

Jonas Gahr Støre
Midt i et møte i NITOs lokaler som handlet om strategi for rekruttering til realfag 2017-2019 dukket Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre opp. Han ville takke for NITOs innspill til partiets partiprogram for neste periode.

- Rekruttering til realfag er et område som berører flere deler av samfunnet og politikken. Fra kjøkkenbordet der vi diskuterer framtidsvalg med ungene våre, via skole- og utdanningspolitikken, til større samfunnsspørsmål som teknologiutviklingen i framtiden, sa Støre.

Testet kahoot

I møtet 13. september jobbet NITO blant annet med en Kahoot om teknologi og realfag. Partileder Støre tok utfordringen om å teste kahooten. Han kom seg igjennom med æren i behold. Etterpå trakk han fram omfanget av det teknologiske skiftet vi står foran.

- Det teknologiske skiftet vil få enorm betydning på hvordan vi har organisert arbeidslivet og hvordan vi jobber. Det er svært viktig at vi gjør realfagene relevante for de valgene de unge skal ta framover.

- Samtidig vil vi også i framtiden se at yrkeskarrierer skiller seg fra utdanningen, og det viktige er derfor å lære å lære, ikke nødvendigvis å lære akkurat det man skal gjøre i tiår framover.

Koding fra kidsa

Jonas Gahr Støre og Omar GamalStøre la vekt på at Arbeiderpartiet har lyttet til innspillene fra NITO. Han trakk fram betydningen av IKT-satsing i skolen og særlig prosjektet «Lær kidsa koding».

- Teknologi er ikke for nerder, det er for alle og berører hverdagslivet vårt; at det er strøm i veggen, vann i springen og at vi kommer oss fram med t-banen. Men i tillegg vil teknologien i framtida i enda større grad enn i dag prege andre politikkområder som helse og utdanning, sa Støre.

Vil ha videre dialog med NITO

Jonas Gahr Støre spiller Kahoot.Arbeiderpartilederen ønsker videre dialog med NITO, og la vekt på betydningen av å snakke sammen for å sikre den nordiske modellen i arbeidslivet i årene som kommer.

Kanskje vil han spille mer Kahoot også?

NITOs ulike politikkområder

Arbeiderpartiet

Publisert: Sist oppdatert: