Gå til innhold
2017

10 år med spesialistgodkjenning

1. januar 2007 var spesialistgodkjenningen et faktum. Er du vår neste bioingeniør med spesialistgodkjenning? Få med deg endrede retningslinjer for å søke.

NITO Bioingeniørfaglig institutt hadde i flere år arbeidet med en spesialistordning som skulle gi bioingeniører muligheten til å skape en spesialistutdanning basert på egne ønsker og interesser, samt områder som laboratoriene trenger. Arbeidsgruppen som utarbeidet spesialistgodkjenningen la vekt på at spesialistordningen skulle være framtidsrettet og basert ulike tilnærminger til spesialistområdet:

  • Metode
  • Pasientgrupper eller diagnosegrupper
  • Laboratorieadministrative metoder
  • Tradisjonelle laboratoriespesialiteter.

Vi har i dag 27 bioingeniører med spesialistgodkjenning, hvorav 13 av dem har fornyet sin godkjenning. Spennet på spesialistområdene er store. Det er flest bioingeniører med spesialistområde innen laboratorieadminsitrative metoder. Men vi har også en innen veiledning og en innen etikk i laboratoriemedisin. Her er muligheten for å skape ditt eget spesialistområde.

Endringer i kriteriene for spesialistgodkjenning


Spesialistkomiteen fremmet i høst et forslag om å gjøre det enklere å gjennomføre kravet om videreutdanning. Fagstyret vedtok før jul at kravet om minimum 10 studiepoeng i forskningsmetode og statistikk faller bort og kandidaten selv skal finne minimum 30 studiepoeng i relevant fagområde.

Et av argumentene for å ta bort kravet om forskningsmetode og statistikk er ved å fjerne kravet om statistikk, åpnes det opp for både kvalitativ og kvantitativ metode og søkerne må selv kunne definere hva de trenger av metodisk kunnskap ut over det som allerede ligger i grunnutdanningen.

Lønn for strevet?


Flere helseforetak har forhandlet fram et tillegg for bioingeniører med spesialistgodkjenning. Ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgt dersom du er usikker på om din arbeidsplass har dette i avtaleverket.

Spesialister innen flere områder

Er du på jakt etter ny jobb som bioingeniør?

Se annonsene for ledige stillinger i Bioingeniøren

Publisert: Sist oppdatert: