Gå til innhold
Illustrasjonsfoto lønnsrapportering: Colourbox
2017

Du som jobber i offentlig sektor – rapporter lønn nå

Med en oppdatert lønnsstatistikk fra NITO har du et sterkere forhandlingskort når det forhandles om din lønn.

Rapporter lønn her

Du som er NITO-medlem og jobber i offentlig sektor kan innrapportere lønnsopplysninger til NITO-statistikken nå.

Vær godt forberedt til lønnssamtalen

Er du godt forberedt til de kommende lønnsforhandlingene? Lønnsøkning er ikke noe du bare kan regne med skjer. Dersom du ønsker en god lønnsutvikling må du vite hva du er verdt og få formidlet dette til arbeidsgiver.

NITOs lønnsstatistikk brukes av svært mange som en pekepinn på hva ulike typer ingeniører og teknologer tjener. Lønnsstatistikken er et verktøy og gir et grunnlag for deg når du går inn i lønnsforhandlinger på egenhånd eller når det forhandles på vegne av din gruppe.

Du tjener på en oppdatert lønnsstatistikk

Alle har alt å tjene på at lønnsstatistikken er så oppdatert som mulig. Vi ber deg derfor om å være med og ta det ansvaret.

NITOs lønnsstatistikk 

(Krever pålogging)

Registrer lønn, prøv lønnssammenlikningen, se NITOs lønnsstatistikkhefter og bruk tillitsvalgtverktøyene.

Statistikkhefter

Hent ut lønnsstatistikk fra hvert avtaleområde og geografisk avdeling. Samt spesialrapporter for de store etatene og helseforetakene.

Hva bør du tjene?

Sammenlign lønnsnivået ditt med lønnsnivået for tilsvarende stillinger i lønnssammenligningen.

Se Min side – om meg og min lønn

Sjekk lønnskalkulatoren

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir her oppdatert en gang i året. Sjekk hvordan du ligger an!

Prøv NITOs lønnskalkulator

Spørsmål om lønn? – Se våre sider om lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: