Gå til innhold
2017

IKT: - Høyre, ta høyde for mer

Høyre behandlet 8. januar rapporten fra sitt digitaliseringsutvalg. - Den inneholder mye bra, spesielt om ivaretakelse av personvern. Høyre ønsker flere studieplasser innen IKT, men kunne lagt mer til rette for finansiering av ingeniørutdanningene generelt, sier NITOs president Trond Markussen.

Trond MarkussenNITO mener rapporten fra digitaliseringsutvalget innehar flere gode initiativ. - Det de skriver om personvern, digital ulikhet og muligheter innen helse er spesielt bra, sier Markussen (bildet).

- Vi liker selvfølgelig at Høyre vil tilrettelegge for flere studieplasser innen IKT, for det trenger Norge. Men vi ønsker mer fokus på rekruttering og innovasjon på arbeidsplassen, som utgjør mye av grunnlaget for at vi skal ta i bruk digitaliseringens muligheter.

Mer samarbeid og bedre finansiering

Det er flere ting NITO etterlyser:

  • Bedre finansiering av ingeniørutdanningen: Da får vi bedre kvalitet, unngår frafall og får flere teknologer
  • Samarbeid: Suksesskriteriet for norske bedrifter er den norske modellen og samarbeid mellom ansatte og ledelse. Man får mer innovasjon og digitalisering hvis medarbeiderinvolvering blir noe mer enn festtaler fra ledelsen.
  • Sats på ansatte i å utvikle bedriften: Gi de ansatte tid til å tenke på innovasjon, da kommer resultatene.
  • Det offentlige som innkjøper: Her kan det offentlige være en stor bidragsyter i å sikre norsk spisskompetanse innen teknologi, ved å tørre å satse på små norske selskaper som leverandører.
  • Etter- og videreutdanning må bli en rettighet, ikke bare en mulighet.
  • Rekruttering: Norge oppnår ikke digitaliseringens muligheter hvis vi ikke tar rekruttering på alvor. Norge utdanner i underkant av 30 prosent av behovet innen IKT. Her er det å rekruttere kvinner en stor ubrukt mulighet.

Høyre: Løsninger for et digitalt Norge

Temaområde IKT

Utdanning og rekruttering

Publisert: Sist oppdatert: